Tidligere
Næste

Vi er en friskole på Møn

Skolen for Livet, der bl.a. udspringer af Grundtvigs tanker om en eksamensfri skole og det levende ord, er et alternativ til den eksisterende undervisningskultur. Skolen er en lille værkstedsskole med karakter af højskole, i form af holddeling, fællesspisning, håndværk, videnskab, botanik, natur, meditation, sang, dans og musik.

Skolen lader analytisk tænkning og handling følges ad. Den vægter kreativitet, innovation, bevægelse og det sociale på lige linje med høj faglighed i dansk, matematik, natur- og samfundsfag.

Det er skolens intention at fremme børnenes tilhørsforhold i fællesskabet og ruste dem til et liv som ansvarsfulde verdensborgere. Skolen vil skabe en kultur baseret på dialog, medbestemmelse, anerkendelse og ansvar, hvor børnene lærer at være medskabere i deres eget liv.

Begrebet bæredygtighed er skolens hjerte, idet ordet dækker over den indre, sociale, samfundsmæssige og naturlige balance, der ligger i evnen til at bære sig selv sundt og helt. Det er skolens vision at skabe et livsrum, hvor børnene får mulighed for at udforske deres evner og udvide deres kundskaber, så de bliver klædt på til at klare sig selv og leve et rigt og tilfredsstillende liv i en foranderlig og globaliseret verden.