03

2 nye stillingsopslag

Ansøgningsfrist 3. november 2019. Tiltrædelse 1. januar 2020.

Skolen søger en uddannet pædagog

Er du en ildsjæl, der brænder for at bringe pædagogikken ind i en skole, hvor omdrejningspunktet er Grøn Omstilling – er dette måske stillingen for dig?

Vi søger en uddannet pædagog til:
Legeri (SFO), pædagogisk sparring og udvikling i hverdagen, samt understøttende uv. i skoletiden. Derudover skal du kunne varetage undervisning i et af følgende kerneområder: Krop, Hånd, Ånd eller Natur.

Skolen søger en dansk-/engelsklærer

Er du en ildsjæl, der brænder for at lave skole, hvor omdrejningspunktet er
Grøn Omstilling – er dette måske stillingen for dig?

Vi søger en lærer til følgende fag: Dansk og Engelsk på mellemtrin og i udskolingen, samt gerne et af følgende fag: Fysik/Kemi, Håndarbejde eller Håndværk.

Vi er en friskole på Møn

Skolen for Livet, der bl.a. udspringer af Grundtvigs tanker om en eksamensfri skole og det levende ord, er et alternativ til den eksisterende undervisningskultur. Skolen er en lille værkstedsskole med karakter af højskole, i form af holddeling, fællesspisning, håndværk, videnskab, botanik, natur, meditation, sang, dans og musik. Skolen lader analytisk tænkning og handling følges ad. Den vægter kreativitet, innovation, bevægelse og det sociale på lige linje med høj faglighed i dansk, matematik, natur- og samfundsfag.

Det er skolens intention at fremme børnenes tilhørsforhold i fællesskabet og ruste dem til et liv som ansvarsfulde verdensborgere. Skolen vil skabe en kultur baseret på dialog, medbestemmelse, anerkendelse og ansvar, hvor børnene lærer at være medskabere i deres eget liv.

Begrebet bæredygtighed er skolens hjerte, idet ordet dækker over den indre, sociale, samfundsmæssige og naturlige balance, der ligger i evnen til at bære sig selv sundt og helt. Det er skolens vision at skabe et livsrum, hvor børnene får mulighed for at udforske deres evner og udvide deres kundskaber, så de bliver klædt på til at klare sig selv og leve et rigt og tilfredsstillende liv i en foranderlig og globaliseret verden.

Skolen for Livet har fået det Grønne Flag!

Torsdag d. 2. februar 2017 besøgte borgmester Knud Larsen os i anledning af, at vi har fået tildelt det Grønne Flag – og et sådan bliver overrakt af borgmestre. Man gør sig fortjent til titlen Grøn Skole Grønt Flag ved at gennemføre undervisningsforløb og tænke grøn omstilling ind i hele skolens virke. Knud var med til morgensamling, hvor vi fortalte om vores skole og hejste flaget sammen med ham. Men hvordan bidrager vi egentlig til grøn omstilling? Hvad betyder bæredygtighed og hvad er det vi gør?
Læs mere her: Nyhedsbrev-uge-5-2017Skoler, der arbejder med Grønt Flag