Vi er en friskole på Møn

Kostervej 26, 4780 Stege

Previous slide
Next slide

Bæredygtighed, Fællesskab og Nysgerrighed er vores værdier, og de omsættes i tilgange til hinanden og lokalsamfundet, i relationer, og i selve vores undervisnings tilrettelæggelse.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 for Skolen for Livet.

Tirsdag den 23. april 2024, kl. 19.00 - 21.00 på Skolen for Livet, Kostervej 26, 1. sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af tilsynsrapport
v/ tilsynsførende Karen Leth
3. Bestyrelsen aflægger beretning
v/ formand Kristian Andersen
4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
Revisionsfirmaet Beierholm fremlægger på vegne af bestyrelsen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
7. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.
Der skal vælges tre nye suppleanter, en for skolekredsen og to for forældrekredsen.
8. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogle forslag. (deadline var den 1. feb. 2024)
9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Formand Kristian Andersen.