Vi er en friskole på Møn

Bæredygtighed, Fællesskab og Nysgerrighed er vores værdier, og de omsættes i tilgange til hinanden og lokalsamfundet, i relationer, og i selve vores undervisnings tilrettelæggelse.

Vores skolekultur er bygget på en ambition om at danne det enkelte menneske i fællesskab, hvor stemninger, omgangstone og relationer er afgørende for børns trivsel og læring.

Vi vil sikre, at børn bibeholder deres barnlige begejstring og appetit på læring, hvor kærlighed er central i tilgangen og selve grundfølelsen i al undervisning. Vi vil hellere rose for processen end for resultaterne. Vores mål er at gøre børn til frie, ansvarsfulde, livsduelige og selvstændige mennesker med en sund dømmekraft.

Vores undervisning tager udgangspunkt i barnets behov, dets potentialer og kundskaber, som vi ønsker at styrke og udvide, samtidig med at vores mål er at bevare barnets selvværd, nysgerrighed, indbyrdes mangfoldighed og kreativitet.

Vores mål er at være en bæredygtig skole – både i vores indbyrdes relationer og i vores drift af skolens bygninger hvor vi tilstræber brugen af bæredygtige materialer og processer. Det betyder i praksis, at vi genbruger, dyrker skolehave, bruger vedvarende energikilder og tilstræber minimering af affald.