Nyhedsbrev Uge 13
26. marts 2017
Nyhedsbrev Uge 16
16. april 2017

​Nyhedsbrev Uge 14

Vores navne står med prikker, pas på de ikke stikker

“Se til himlens fugle; de sår ikke, og høster ikke, og sanker ikke i lader”

– ubekymrede om den dag i morgen.

“Betragt græsset på marken – som er i dag”.

Gør det og lær: Glæde.

Jesu bjergprædiken (Matt. 6)

 

Kæreste børn og forældre på Skolen For Livet

JA, sandelig siger vi jer, betragt liljen og fuglen, disse glade læremestre, thi I ved, at glæden er meddelsom, og derfor underviser ingen bedre i glæde end den, der selv er glad. Men “Ak” det er jo ikke så let altid selv at være glad. Og lykken, kærligheden, tilgivelsen eller livets mening kan ikke umiddelbart hente ved et stort ta’-selv-bord, men vi kan gøre os parat. Og det er på en måde det, vi gør, i vores arbejde med den kristne myte lige nu. I fortællingen og refleksionen over hvad der hændte Jesus i påskedagene, nærmer vi os temaer og strukturer, der er genkendelige i vores eget liv. Vi bliver klogere på indholdet i salmerne vi synger og på fortællingerne og læresætningerne, der lever iblandt os.

Kan du huske fortællingerne? – prøv at fortæl det, du kan huske til nogle andre.

Vi øver også matematik, kreativ skrivning, klipper gækkebreve og læser i gode bøger, som vi har lånt i bogbussen.

Påsken har mange tiders skikke blandet sammen. Gæk, gæk – også hedenske levn spøger og hænger sammen med både fastelavn og forår. Hedder det egentlig en vinter- eller sommergæk? Hvad kom først hønen eller ægget, frøet eller blomsten?  Og hvem sendte lige det der gækkebrev?

Vi undrer os sammen over mysterierne – jomfrufødsel (Maria bebudelsesdag 9 mdr. til jul), opstandelse og naturens evige, gentagende magi. Vi fortsætter i næste uge med påskefortælling. -sang, -dans. -traditioner, sprog, matematik, skolemøde, læse- og skrivebånd, havearbejde og for sidste gang i dette skoleår:

Svømmehal mandag.

Vores tilsynsførende, Birgit, kommer på fredag – hvor vi også skal sige farvel til Neil, der sejler afsted mod polarcirklen, og Ashley, som bare har været hos os i 14 dage.

Og så skal vi selvfølgelig ønske hinanden

GOD PÅSKEFERIE 🙂

Vi synger sammen kl. 13.45 med efterfølgende påskesnakkekaffeslaberas.

Og sidst, men sandelig ikke mindst; Tusind Tak for al den solskin, herlige leg og godhed i jeres arbejde her i arbejdsdagene!!!

Vores navne står med prikker, pas på de ikke stikker
Vores navne står med prikker, pas på de ikke stikker