Bestyrelsen

Formand
Allan Schmidt, SK

Næstformand
Camilla Lai Schmøde, FK

Sidse Kamille Damsgaard-Larsen FK
Bibi Fussing, SK
Kirsten Brabrand, SK

Du kan kontakte bestyrelsen ved at skrive til

bestyrelsen@skolenforlivet.nu

Suppleanter:

Hanne Raffnsøe FK
Eva Malmstrøm FK

SK = Skolekreds – FK = Forældrekreds