På Skolen for Livet tror vi på, at dannelsen til det demokratiske samfund sker gennem deltagelse og medbestemmelse. Dette indlejrer vi i selve didaktikken, i de aktiviteter der rammesættes og i sproget sammen med børnene. Børnene oplever dagligt, at der er mulighed for at reflektere og give udtryk for deres egen mening. De skal vide, hvad de kan få indflydelse på i deres hverdag. Deltagelse gennem medbestemmelse betyder ikke, at alt er til forhandling, eller at flertallet altid bestemmer.

Børnene skal lære at tage hensyn til mindretallet, passe på hinanden, udvikle empati og mentalisere. Fællesskabet er rammen om den enkelte, og heri skal der være plads til alle. Vi tror på, at børn og unge skal lære demokratiet i praksis – ikke bare høre om det.

Det er afgørende for at opbygge demokratisk selvtillid, at børn og unge får lov til at afprøve meninger og handlinger, som får betydning for deres liv. Når de bliver involveret og får medbestemmelse, oplever de, at deres mening har betydning, og at de ved aktiv deltagelse kan være med til at skabe forandringer i hverdagen.

Vi holder skolemøde hver første mandag i måneden.
Formålet med at sætte demokrati og skolemøde på skemaet er:

At Udvikle skolen gennem barnets stemme:

at inddrage børnenes gode ideer, samt lytte til deres behov
at sikre, at børnene får indflydelse og ejerskab i deres hverdag på skolen
at udvikle skolens demokratiske kultur gennem børnene

Læring igennem demokrati både fagligt, personlig og socialt:

at børnene får faglige erfaringer med demokratiet:
at lære om demokrati gennem demokratiets teknikker og virkemidler
at øve argumentation, finde belæg for de synspunkter man vil udtrykke og kunne begrunde sagligt og fagligt
at kende beslutningsprocessers veje gennem systemet
at børnene får personlige erfaringer med demokrati og medbestemmelse:
at afprøve meninger og holdninger i et trygt rum
at træne demokratisk selvtillid og mærke fællesskabet lytter

At børnene udvikler sociale kompetencer.
Lærer at samarbejde og oplever at være en del af et fællesskab:

at lytte til hinanden med empati
at lære at tage ansvar for fællesskabet
at lære hinanden at kende gennem kommunikation
at bakke op om fælles beslutninger og indimellem tilsidesætte egne behov
at få erfaringer med at løfte i flok
at være enige om at være uenige og stadig være en del af fællesskabet
at fællesskabet beskytter den enkelte og vi sammen er stærkere end hver for sig