Og vinderne er
27. april 2016
Skolesekretær, bogholder
9. juli 2016

Friskolelærere søges

Friskolelærere søges

SKOLEN FOR LIVET SØGER FRISKOLELÆRERE
Hvor du sætter din fod, drysser frø af de drømme du driver imod …
Er du en ildsjæl, som vil være med til at udvikle en helt ny friskole med grøn omstilling, høj faglighed og kreativitet i centrum – er dette måske stillingen for dig?
Skolen For Livet tilbyder to til tre attraktive deltidsstillinger med mulighed for at bidrage til udviklingen af en ny skole, en tværfaglig didaktik og en anerkendende pædagogik sammen med en gruppe ambitiøse og handlende mennesker.
Vi søger lærere der har hænder og hoved skruet godt på og har en naturlig tilgang til det at leve bæredygtigt.
Vi søger fortrinsvis lærere, der har matematik, naturvidenskab og dansk i udskolingen – med lyst til at udvikle fagene på alle alderstrin og niveauer.
Vi søger desuden en lærer med specialpædagogisk erfaring, der kan undervise og varetage funktionen som støttelærer og være kontaktperson for børn med særlige behov.
Brænder du for at arbejde på vores skole og besidder andre kvaliteter, hører vi også meget gerne fra dig!

Skolen for Livet er en lille nystartet friskole, hvor børn, forældre, medarbejdere og internationale frivillige er sammen om at skabe en hverdag med leg, natur, fordybende faglighed, fortælling og livsglæd i et trygt og nærværende læringsmiljø.

Vi har til huse på en smuk gård med værksteder og skolehave ud til vandet.
For at give børnene et grundlag for fremtidig livsduelighed, vægter vi udvikling af de selvberoende og relationelle evner højt. Dette har en positiv effekt på fagligheden og er i tråd med det Grundtvig-Koldske skolesyn.
Vi ønsker, at du kan arbejde med skolens helt særlige ånd og se dig selv i værdigrundlaget.
Vi ønsker, at du er velfunderet i anerkendende pædagogik og livsberigende kommunikation, at du har jordforbindelse, er robust, tager initiativ og kan bevare overblikket. Du skal kunne gå forrest med stort engagement og være den synlige kulturbærer sammen med skolens øvrige medarbejdere.

Vi tilbyder

børn og voksne i tæt samarbejde, med plads til nysgerrighed, svinkeærinder og gensidig glæde
et fællesskab, hvor det at tænke og handle ud af boksen bliver værdsat
et arbejdsliv, hvor du er ude i vind og vejr i tæt kontakt med jorden og alt det, der følger med
eksamens- og lektiefri skole
aldersintegreret undervisning
internationalt miljø med frivillige hjælpere fra hele verden
udeskole med fokus på udvikling af robuste og glade børn, der kender naturen og kan tage vare på den
supervision og mulighed for personlig og faglig udvikling

Som medarbejder på Skolen for Livet er det væsentligt,

at du kan tænke udeskolepædagogik, værkstedsundervisning og projektbaseret læring sammen med faglighed i alle fag
at du kan undervise aldersintegreret og differentiere undervisningen
at du har blik for det enkelte barns faglige udvikling og generelle trivsel
at du kan inspirere til åndsfrihed, demokrati og fællesskab
at du er lyttende, generøs, empatisk og prioriterer tværfagligt samarbejde, pædagogisk udvikling, feedback og sparring blandt dine kolleger højt.
at du er uddannet friskolelærer eller på anden måde har erfaring med fri- og højskolebevægelsen

Kort sagt, at du vil være med til at ændre verden, ikke er bange for at fejle og er klar til at tage de første skridt sammen med os!

If you’re not prepared to be wrong, you’ll never come up with anything original .. . Ken Robinson

Vi er inspireret af ny forskning og helte som bl.a. Ken Robinson, Sugata Mitra, A.S. Neill, Freinet, Jakob Jespersen, Børns Livskundskab, Keld Fredens, Den Grønnne Friskole og selvfølgelig de Herrer Kold og Grundtvig.

Stillingerne er på 20-32 timer.
Ansøgningsfrist 15. juni 2016.
Samtaler afholdes uge 25 og 26.
Tiltrædelse ca. 1. August 2016.
Ansættelse og løn aftales i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Send ansøgning, CV og evt. spørgsmål til post@skolenforlivet.nu.