Medarbejdere

Skoleleder – Dorthe@skolenforlivet.nu

Klanleder Spirer og i Legeriet – Ane@skolenforlivet.nu

Hjælp hos Spirer og i Legeriet –  Rudolfo@skolenforlivet.nu

Klanleder i Syd og Nord – Ulla@skolenforlivet.nu

Klanleder i Syd – Marie@skolenlivet.nu

Klanleder i Øst og Vest – Charlotte@skolenforlivet.nu

Klanleder i Vest og Øst – Rasmus@skolenforlivet.nu

Pædagog medhjælper – Uni@skolenforlivet.dk

Sekretær Tina – kontor@skolenforlivet.nu

Sekretær Tina er på skolen hver tirsdag fra 8-16. I det tidsrum passer hun telefonen, så har I spørgsmål til skolepenge, fripladstilskud, nye mailadresser eller andet – så ring til hende der.

Tlf: +45 5265 6754e-mail