Medarbejdere

Kaspar Borgaard Jørgensen

Skoleleder
Fag: Medborgerskab, Engelsk, Tysk, Yoga/Meditation, Sløjd, Det grønne

Tina Corneliussen

Pæd. leder og Lærer
Fag: Dansk, Rytmik, Fortælling/Livskundskab, kristendomskundskab, billedkunst.

Ane Vind

Pædagog
Fag: Børnehaveklasseleder, AMR & Legeri

Charlotte Vestergaard Andersen

Lærer
Fag: Matematik, Biologi, Madkundskab, Håndarbejde, Natur.

Ulla Hansen

Støttepædagog
Fag: Støttelærer, Natur, Legeri.

Bibi Fussing

Lærer - Frivillig
Fag: Rytmik, Percussion.

Jakob Jurgensen

Friskolelærer
Fag: Musik, Fysik/Kemi, Historie/Samfundsfag, Medie.

Gunnar Søltoft

Pedel, Lærervikar, Gartner
Fag: Matematik, Natur/Teknik, Fysik/Kemi, Natur.
Ulle

Ulle Bjørn Bengtsson

Lærer
Fag: Dansk, musik, dans, yoga, meditation drama/kropsbevidsthed.

Tina Ulriksen

Sekretær
Tina er på skolen hver tirsdag fra 8-16.

Rudolfo Sanchez

Rengøring, Hygge, Oldfrue

Sebastian Uhlich

Rengøring, Hygge og Oldfrue
Sekretær Tina er på skolen hver tirsdag fra 8-16. I det tidsrum passer hun telefonen, så har I spørgsmål til skolepenge, fripladstilskud, nye mailadresser eller andet – så ring til hende der.
Tlf: +45 5265 6754e-mail