Medarbejdere

Initiativtagere til Skolen for Livet er Kaspar Jørgensen og Tina Corneliussen

Kaspar Jørgensen:

Specialskole lærer.
Permakultur entuiast.
Grøn omstillingsagent.
Ler- og halmhusbygger.
Uddannet leder i Teori-U.
Faglærer fra Seminariet for Kunst og Håndværk.
Erfaring som Værkstedsleder i et socialpsykiatrisk fængsel.
Kommunal tilknytningskonsulent for specielt udsatte børn.

Tina Corneliussen:

Keramiker.
Folkeskolelærer.
Historiefortæller.
Rituel danseleder.
Museumsformidler.
Faglærer fra Seminariet for Kunst og Håndværk.
Støttepædagog i Rudolf Steiner-regi og andre specialinstitutioner for både børn og voksne.

Kaspar Borgaard Jørgensen

Skoleleder
Fag: Medborgerskab, Engelsk, Tysk, Yoga/Meditation, Sløjd, Det grønne

Tina Corneliussen

Pædagogisk leder - Kontaktlærer: Øst
Fag: Dansk, Rytmik, Fortælling/Livskundskab, kristendomskundskab, billedkunst.

Bjarke Mulder

Lærer - Kontaktlærer: Vest
Fag: Matematik, Musik, Natur/Teknik, Tysk, Bevægelse.

Birgit Koltze Møller

Lærer - Kontaktlærer: Nord
Fag: Dansk, Engelsk, Tysk, Samfundsfag, Billedkunst, Håndarbejde.

Email: Birgit@skolenforlivet.nu

Charlotte Vestergaard Andersen

Lærer - Kontaktlærer: Syd
Fag: Matematik, Biologi, Madkundskab, Håndarbejde, Natur.

Ulla Hansen

Pædagog
Fag: Støttelærer, Natur, Legeri.

Jakob Jurgensen

Praktikant fra Den Frie Lærerskole i Ollerup
Fag: Musik, Fysik/Kemi, Historie/Samfundsfag, Medie.

Bibi Fussing

Lærer - Frivillig
Fag: Rytmik, Percussion.

Sebastian Uhlich

Rengøring, Hygge og Oldfrue

Rudolfo Sanchez

Rengøring, Hygge, Oldfrue

Bestyrelsen:

Formand
Allan Schmidt, SK
Tlf: 6170 2185 – e-mail

Næstformand
Camilla Lai Schmøde, FK
Tlf: 3024 3225 – e-mail

Eva Malmstrøm, FK
Tlf: 2825 8849 – e-mail

Bibi Fussing, SK
Tlf: 2140 1207 – e-mail

Kirsten Brabrand, SK
Tlf: 2781 3181 – e-mail

Suppleanter:

Kristina Ask, FK

SK = Skolekreds – FK = Forældrekreds

Tina Ulriksen

Sekretær
Tina er på skolen hver tirsdag fra 8-16. I det tidsrum passer hun telefonen, så har I spørgsmål til skolepenge, fripladstilskud, nye mailadresser eller andet – så ring til hende der.
Tlf: +45 5265 6754e-mail

Gunnar Søltoft

Pedel, Lærervikar, Gartner Fag: Matematik, Natur/Teknik, Fysik/Kemi, Natur.