Nyhedsbrev Uge 25
16. juni 2019
Nyhedsbrev Uge 33
11. august 2019

Nyhedsbrev Sommer

Kære børn og forældre på Skolen for Livet

Håber I nyder livets store ‘tag selv bord’ og sommerferien!
Håber I føler jer fuglefrie og at efterklangen af farvel til gode venner, lærere og året der gik, lige så stille har vævet sig ind i jeres mindesjal med farverige billeder af alverdens rigdom, bekymring og glæde.

Du må hellere sætte dig godt tilrette og give dig god tid, for her følger et længere skriv om skoleåret der gik og det nye, der skal komme.

Ugen og Året der gik
Den sidste uge inden sommerferien, havde vi en herlig uge, der hed Året, der Gik. Vi evaluerede alle projekterne fra året i hver vores klan. Vi tegnede, skrev og snakkede om, hvad vi havde lavet, lært og hvilke projekter og aktiviteter, vi hver især bedst kunne/kan lide og ikke lide – og hvorfor. Det blev til mange gode snakke, minder og indblik i, hvem vi er og hvor forskellige vi er. Til sidst skabte vi et smukt årshjul fuld af billeder af, hvad der gjorde indtryk på os i løbet af året.

I ugens løb fik vi også tid til at indfri gaver og ønsker. Hele skolen drog mod Stege en dag med høj sol og varme. Her indløste vi et gavekort hos ‘Bamse’ med Kaspar som den store ismester – to kugler til hver. Fredag sluttede vi af med badetur og vandkamp. Det var en dejlig tur til stranden med hvin, smil og lidt kulde i kroppen til sidst.
Til aller sidst sluttede vi dagen af med dimission og farvel til Mie og Sofie. Og til Helle, Hanne og Mette Folmer, der afsluttede hele deres arbejdsliv og lange virke som pædagog, lærer og familieterapeut. Vi sagde også farvel til Melissa og Meera, gode venner, vi kommer til at savne og som begge ønsker at fortsætte på Stege skole – Vi ønsker JER ALLE stor kærlighed og held og lykke videre i livet.

Næste Skoleår
Farveller ved afslutningen af skoleåret, bliver afløst af Velkommen til nye mennesker efter sommerferien – nye børn, forældre, lærere og wwoofere.
Vi går ind i skolens femte år og glæder os til at bygge videre på vores erfaringer og fortsætte udviklingen af skolens undervisning, administration, forældresamarbejde og fællesskab.

Nye Lærere og Fagrækker.
Efter sommerferien skal vi sige Velkommen til to nye lærere – Liza og Bjarke. De er begge musikere og lærere med forskellige fag på alle alderstrin. Vi glæder os til at tage godt imod dem og ikke mindst til at indlede nye lærersamarbejder, som vi håber, vil bringe vedvarende og stabil lærerkraft ind i skolen.

Liza bliver tilknyttet Legeriet og som primær projektlærer i Øst og Syd.
Derudover lærer i engelsk, kor, natur/teknik, kristendom, materiel design, billedkunst og idræt på alle alderstrin.
Tina bliver primær lærer i dansk, fortælling, projekt og rytmik i Øst og Syd.
Derudover lærer i billedkunst, historie, kristendom, percussion og fortælling på alle alderstrin.
Bibi fortsætter som frivillig lærer i rytmik og percussion.
Bjarke bliver matematiklærer i Øst og Syd.
Derudover primær lærer i projekt, natur/teknik, idræt, musik og tysk i Vest og Nord
Sarah fortsætter som primær lærer i matematik, madkundskab, biologi, geografi, idræt og projekt i Vest og Nord.
Kaspar fortsætter som sprog-, meditation/yoga- og støttelærer.
Han vil desuden varetage dansk udskoling til endnu en lærer er ansat.

Efter sommerferien slås endnu en lærerstilling op. Vi søger en udskolings dansk- og gerne fysiklærer. Kender I en lærer med denne aparte fagkombination, er I velkomne til at give oplysningen videre.

Kontor
Lige inden sommerferien ansatte vi Tina som skolesekretær. KontorTina, tirsdagsTina, nyeTina – Tina vil være på skolen hver tirsdag fra 8-16. I det tidsrum vil hun også passe telefonen, så har I spørgsmål til skolepenge, fripladstilskud, nye mailadresser eller andet – så ring til hende der. Hun kan også fanges på mail: kontor@skolenforlivet.nu

WWoof
Sebastian og Rudolfo har været med os hele skoleåret og gjort en kæmpe indsats på mange planer. De er flyttet fra skolen, men er fortsat tilknyttet teamet – nu som ansatte køkken og rengøringsfolk.
Agustino fra Tanzania kommer i tre måneder fra skoleårets start. Agustino er uddannet lærer og arbejder som leder af et skoleprojekt i udkanten af Arusha, hvor de giver unge håndværksmæssige færdigheder.
Lise fra Danmark vil også være hos os den første måneds tid af skoleåret. Lise er næsten færdiguddannet pædagog og vil hjælpe til i skolen og Legeriet.

Lokaler og Klaner
Til næste år skal Nord flytte garderobe og undervisning til eget hus i den gl. hovedbygning. Vest, Syd og Øst får garderobe og undervisningslokaler i halmhuset.
For første gang i skolens historie starter en 0. klassesklan med 10 nye børn – Det Glæder vi os til. Nogle af skolens øvrige børn rykker naturligt til andre klaner, men i det store billede ligner klanerne sig selv. Klanerne vil fortsat blive samlæst på tværs i to-lærerordning i forskellige projektsammenhænge. Vi ønsker ikke klanerne urokkeligt fasttømret, da børnene skal kunne deltage i undervisning afhængig af niveau, venskaber og personligt match. Klanerne 19/20 er derfor foreløbig vejledende og tages op til gennemsyn med de nye lærere inden skolestart. Gør I jer tanker i løbet af ferien ift. jeres barns placering, er I meget velkomne til at kontakte os i ugen inden skolestart og drøfte det med os.

Klaner 19/20
Øst
Theo, Geo, Sylvester, Gulliver, Wilhelm, Røskva, Elisabeth, Knud, Klara, Nord.
Syd
Villa, Thit-Maja, Viggo, Jeppe, Luka, Xander, Hugo, Cosmo, Frida, Arthur.
Vest
Ava, Liv, Gertrud, Storm, Nanna, Halfdan, Sylvester, Gro, Mira, Louise, Smilla, Linea, Bue, William, Karen.
Nord
Liila, Maia, Aksel, Carla, Laura, Luka, David, Hjalte, Sander, Freja, Oskar, Nora, Laurits.

Tilsynssag
Som vi har nævnt i forbindelse med forskellige møder i løbet af foråret, har skolen haft en tilsynssag fra Undervisningsministeriet. Det skyldtes en klage fra en tidligere forælder ifm. en meget beklagelig sag om udskrivning af et barn. Vi har i kølvandet på sagen udarbejdet en procedure for udskrivning af børn, for at undgå forløb som det, der førte til klagen. Tilsynet har kigget os grundigt efter i sømmene, både undervisningsmæssigt og i forhold til drift og administration. Vi har afleveret to længere redegørelser i løbet af foråret og haft et uanmeldt tilsyn af to embedskvinder fra STUK – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. På sidste skoledag fik vi så den endelige 28 siders lange rapport med afgørelsen på tilsynet, hvor konklusionen lyder:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddeler hermed, at det er styrelsens vurdering, at Skolen for Livet lever op til friskolelovens stå mål med-krav, jf. friskolelovens S 1, stk. 2, 1. pkt., og frihed og folkestyre krav, jf. friskolelovens 1, stk. 2, 2. pkt.

Det har været et meget stort arbejde at redegøre for alle styrelsens spørgsmål, men processen har samtidig gjort os stærkere – og det er utrolig rart for alle implicerede at vide, at det grundige eftersyn er endt med en rosende redegørelse – hvor der blandt meget andet står:

“Styrelsen iagttog på tilsynsbesøget, at underviserne, som alle var læreruddannede, tilrettelagde og gennemførte højt kvalificeret undervisning.” Og “ .. at børnene gennemgående var stille og engagerede i undervisningen … “, samt, “ …. at undervisningslokalerne er særdeles velegnede til undervisning … “.

Sagen har dog også ført til påbud. Vi skal foretage nogle præciseringer på hjemmesiden ang. undervisningsplaner, hvilke klassetrin vi underviser i, samt at tydeliggøre, at vi er en prøvefri skole. Derudover kommer vi fra næste skoleår til at hæve timetallet for Nord med to timer/uge. Det løser vi i første omgang ved at gøre pauserne lidt kortere, men det kan også blive nødvendigt, at Nord skal modtage undervisning til klokken tre en af ugens dage.

Arbejdsdage inden første skoledag
Der er som altid en del praktiske opgaver, der skal løses inden et skoleår starter. Søndag d. 4. og lørdag d. 10. august er derfor arbejdsdage for alle, der kan deltage. Vi mødes kl. 9.00 og håber, at mange af jer har mulighed for at hjælpe enten den ene eller anden dag. Vi har en masse småting, der skal klares, men også et par lidt større byggeprojekter. Fx en læsehule med hems i det østlige hjørne af Legeri-rummet i Vest. I kan se, hvad vi forestiller os på billedet herunder. Hvis, der er nogen, der har lyst at byde ind på det, vil det også være muligt, at bygge i løbet af uge 32, hvor lærerne er på skolen.

Udenfor skal haveredskaberne have et længere halvtag, som dette etfags eksempel på billedet th. herover.
Udover hule/hems, skal Vest’ lokale have bygget en krea-reol a’ ĺa billedet herunder:

Og hvis nogle skulle have lyst til at designe og kaste sig over åbne boghylder/høje bogkasser på hjul – som disse evt. med gamle køkkenlågefronter – Velkommen!

Derudover skal vi have ryddet stalden og sat vores høvlbænke og keramikværksted op, så stalden kan komme til at fungere som træ og keramikværksted.
Bandrummet skal pakkes ned og smalle hylder sættes op hele vejen rundt til biblioteksbøger (bandrummet flyttes til et sted i byen, til 1.sal er færdig).
Og så skal lokalerne rykkes rundt og der skal ryddes op alle vegne og gøres klar til skolestart.

Vi tjekker ikke mail i ferien, men I skal skrive, om I kommer, hvornår og hvad I evt. kan byde ind med, så vi kan se, hvad vi skal planlægge på de enkelte dage. Derudover er der mulighed for at hjælpe i løbet af hele uge 32, hvor vi er på skolen. Skriv til kaspar@skolenforlivet.nu

Byggeri
Vores smukke halmskole har endnu ikke forløst sit fulde potentiale. Der ligger en hel 1.sal og venter på at blive udnyttet og her på falderebet til sommerferien, er der blevet sendt et lokalplanforslag afsted til kommunen. Lokalplanen er nødvendig for at få bygge- og ibrugtagningstilladelse til 1. sal. Vi satser på at få alle tilladelser i hus og bygget færdigt i løbet af efteråret, så vi kan tage den øverste etage i brug efter jul.

Kalender
Vedhæftet er en kalender, der viser næste års skolelørdage, ferier, forældremøder og meget mere. Den første vigtige dato – udover arbejdsdage og skolestart – er Informationsmøde for alle forældre d. 29. august kl. 18.30.

Det har været en vild og stor glæde, at dele året der gik med jer alle. Vi er igen blevet mange erfaringer og ikke mindst en ny gård og halmskolebygning rigere. En proces og et arbejde så omfattende, at vi i år har været ved at blive slugt og ende som indtørrede arbejdsudgaver af vores lykkelige selv. Men, der findes heldigvis løsninger på mange ting og tilstanden ophæves, når vi ser på det hele med kærlighedens øjne og bevarer visheden om, at en lille, ny skole altid folder sig langsomt ud og udvikler sig, som livet gør, over tid i lys og mørke, handling og hvile.

GO’ SOMMERFERIE

Kærligste hilsner fra Kaspar og Tina