Nyhedsbrev Uge 25
18. juni 2018
Nyhedsbrev Uge 33
12. august 2018

Kære børn og forældre på Skolen for Livet

Endnu et år – det tredje – på Skolen for Livet har nået sin afslutning.
Og endnu engang må vi sige – sikke et år! Et år der har givet os en masse nye erfaringer om det at skabe en ny skole, der på mange måder gør op med den måde vores samfund er indrettet på. Det er ikke altid en let opgave, men følelsen her i starten af sommerferien er trods alt, at skolens fundament og praksis er blevet langt stærkere og at vi nu, med byggeriet af den ny skole i udkanten af Lendemarke, får klippegrund under vores bare fødder.

Vi afsluttede skoleåret med at vandre i stilhed rundt om skolens grænser, dufte til roserne og havet, mindes vores tid på Tranemosegaard, spise to retters menu og til slut lytte til rytmer og toner fra de forskellige musikhold. Livsbekræftende, samlende og en meget dejlig afslutning på vores tid på gården. Vedhæftet nyhedsbrevet er også en lille musikfilm fra dagen. Det har været en meget intens tid op til sommerferien og alle børn og voksne har været utrolig tapre og forandringsparate midt i den også lidt voldsomme nedpaknings-, flytte- og byggeproces.

Op til sommerferien har vi sagt farvel til nogle børn og wwoofere. Wwooferne er vores evige jokere, der kommer og går og lærer os om livets omskiftelighed. I et lille skolefællesskab som vores, vil det altid føles svært, når nogle drager videre på deres livsrejse, men vi har også efterhånden lært, at det er en uundgåelig del af vores vej.

På samme vis er vi kede af at meddele jer, at Michael, der har været en del af skolen siden oktober sidste år, ikke fortsætter som lærer hos os efter sommerferien. Han har skrevet nedenstående hilsen til jer.


Kære forældre på Skolen for Livet.
Jeg er ked af at sige farvel for denne gang, men har desværre ikke kunnet falde helt til i arbejdet som lærer på Skolen for livet. Skolen er et fantastisk unikt projekt, som jeg gerne vil bakke op om, men altså ikke som almindelig ansat. Måske dukker jeg op på skolen i forbindelse med et projektemne, men søger lige nu andre udfordringer.
Tak for “lån” af Jeres børn, det har været en fornøjelse.
Held og lykke med Skolen
Sommerhilsner Michael

Bestyrelsen nedsatte i maj måned et ansættelsesudvalg med henblik på at ansætte mindst en ny lærer, da vi bliver lidt flere børn i det nye skoleår. I stedet for én ny lærer er det så blevet til to. Fra næste skoleår har vi ansat Thomas Jakobsen, som I næsten alle kender. Thomas har været vikar på skolen de sidste måneder og vi byder ham nu hjertelig velkommen som en del af skolens faste lærerstab.

Derudover har vi ansat Sarah Skov Hansen, der bor i Røddinge på Møn. Sarah er matematik- geografi- og idrætslærer. Vi byder også Sarah hjertelig velkommen! Her præsenterer hun kort sig selv: – Jeg blev uddannet lærer i 2012 og har siden da arbejdet med specialundervisning og som naturformidler på Geocenteret Møn. Jeg har arbejdet med børn med socio-emotionelle vanskeligheder, ADHD, borderline mm. I specialundervisningen har jeg haft et overordnet fokus på “livsduelighed” – at gøre eleverne duelige til et liv i en foranderlig verden, trods deres udfordringer. Jeg har aktivt inddraget madkundskab og håndarbejde i det faglige arbejde. Som naturformidler, har jeg arbejdet med forankring i naturen igennem udeskole og brug af børnenes undring som udgangspunkt for undervisningen. Jeg glæder mig meget til at starte på Skolen for Livet.

Thomas og Sarah bliver begge hovedsageligt tilknyttet store klan, men som det nu engang er på vores lille skole, vil den projektbaserede undervisning føre dem rundt blandt alle børn på skolen.

Vi er meget glade for, at vi nåede at få ansat både Sarah og Thomas inden sommerferien, selvom vi også har haft travlt med et par andre småting. I starten af det nye skoleår vil Katrine Gro også være med til at skyde os godt afsted som gæstelærer og naturvejleder.

Nyt fra Byggefronten
Vi har sendt invitationer ud til nær og fjern i håbet om, at der kommer nogen og hjælper med byggeri og alle de andre opgaver der er inden skolestart.
Sebastian og Rudolfo knokler i haven og får i løbet af de næste dage selskab af Ragna, Emma og Gorka. Vi håber stadigvæk at nogle af jer forældre og børn også har mulighed for at komme forbi og give en hånd med.

Vi har forsøgt at organisere arbejdet på mange forskellige måder og hen over sommeren bliver det sådan, at vi holder et morgenmøde hver morgen kl. 9.00 og organiserer arbejdet med de fremmødte. I er også velkomne til at dukke op senere og give en hånd med.

For at få et overblik over, i hvor høj grad I forældre kan deltage, vil vi bede jer om at skrive til Kaspar (kaspar@skolenforlivet.nu) om hvilke dage I kan hjælpe i løbet af sommeren. Skriv også hvis I ikke kan deltage. Det vil give os mulighed for, at få et overblik over den arbejdskraft der er til rådighed og derudfra planlægge, hvor mange håndværkere der skal hyres ind. Giv gerne lyd fra jer så hurtigt I kan. Tak.

Skolen har lige nu en enestående chance for at få skabt et stærkt fundament for sit fremtidige virke. Både ved, at vi knytter tættere bånd ved at arbejde sammen og ved at holde udgifterne til etableringen af vores nye skole nede.
Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få gjort de eksisterende bygninger og området omkring klar til skolestart d. 13. august. Kom og vær med!

Rigtig god sommerferie til jer alle sammen!
Vi Glæder os til at starte fjerde år op i alt det nye og håber at se mange af jer til fejring og rejsegilde i aften 🙂

Varmeste – som i Middelhavsvarme – sommerhilsner

Tina oq Kaspar