Nyhedsbrev Uge 10
4. marts 2018
Nyhedsbrev Uge 12
18. marts 2018

Kære børn og forældre på Skolen for Livet

Projekt Kroppen ruller derudad, ligesom dagene og ugerne gør det. Vi har nu arbejdet med og lært om vores krop i tre uger. Eller nærmere to p.gr. af snevejret og skolelukningen, der faldt oven i vores projektdage. Udover bl.a. yoga, skolemøde, rytmik – og engelsk, der både foregår i musik, køkkenet, på hold med grammatik og i denne uge med oversættelse og oplæsning af visdomshistorier – kan I læse videre om, hvad der sker på de forskellige projekthold her.

Michaels Projekthold, der arbejder med kroppens anatomi, har handlet om hjertet, lungerne og blodet. Vi har målt puls i hvile og aktivitet. Lavet et lille forsøg med forbrug af ilt til forbrænding og målt hvor mange liter luft, der kan være i ét åndedrag. Det har været dejligt at opleve virkeligt engagerede og interesserede unger, som helt tydeligt finder emnet og den praktiske tilgang spændende.
Denne uges arbejde var også praktisk bestemmelse af smagene sødt-surt-salt-bittert og Umami. 11 forskellige fødevarer er testet og I var alle optaget af at afgøre, hvilke grundsmage I smagte. Særligt tomater, svampe og løg var svære, men lidt lettere når de tilberedes, fordi umami-smagen så bliver tydeligere.
Ved morgensamlingen fredag, var temaet synssansen og de illusioner hjernen giver os. Vi registrerede den “blinde plet” i øjet og prøvede forskellige eksempler på, at hjernen ikke altid ser tingene, som de faktisk er.

På Jens projekthold spillede de mellemstore drenge atter jazz/bluesnummeret, men et par stykker ville hellere spille heavy metal. Efter frokosten havde Jens efter pres lovet, at de kunne spille selv, altså lave deres egen musik – det mente de sagtens, at de kunne. Det gik ikke så godt. De fem drenge spillede hver deres melodi på hver deres instrument og efter et stykke tid kunne de selv mærke, at det ikke førte til noget fælles fodslag. Bagefter tog vi en snak om, at det kræver noget af én, for at hente musikken ned. Man kan ikke bare stille sig bag et instrument og efter to minutter fyre den af udi rock mm. og blive dagens helt. Det kræver bl.a. øvelse og vilje til at lytte og samarbejde.

Derimod er der ved at udvikle sig et pigeband, der har brugt enhver lejlighed til at gå i musiklokalet og øve sig på Shape of You. Det er nogen fra engelskholdet, der på bedste vis forstår at kombinere engelsk med sange/musik.

De helt små har arbejdet med rytmer – at få fornemmelsen for rundgange med hhv 4 og 8 slag. I er faktisk ret skrappe til det.

På Tinas projekthold har de yngste arbejdet med fortællingen Sampo Lapalil, en samisk myte, som alle fik fortalt til morgensamling i tirsdags. Sampo er modig, han drager ud for at få vinterens ånd til at vige for solen, så den kan skinne igen. Selvom Sampo er meget bange, får han heldigvis hjælp undervejs – prøv at fortæl en voksen, hvad og hvem der hjalp Sampo til Rastakais. Vi har tegnet, danset og fortalt hinanden om det at være modig.

Pigerne har haft seksualundervisning gennem hele projektet. Vi har fået indsigt i, hvad der sker med kroppen i puberteten, hvordan vi forandrer os fysisk og psykisk. Vi har arbejdet med, at det ikke kun er kroppen, men også det vi føler og taler, der er det hus, vi bor i. Vi har gennem meditation og rituel dans arbejdet med temaer som fjendebilleder og mobning modsat glæde, omsorg og empati.

Drengene har, som pigerne, haft undervisning i kroppens forandringsprocesser i puberteten. Vi arbejder med den fædrene arv og har hørt fortællingen – en skruptosset far. Vi har stillet os selv spørgsmålet – hvad er en god far? Vi har fortalt til en makker om vores egen far og skrevet om gode minder og hvad vi godt kan lide at lave med vores far. (Kære fædre … I er, som led i en køn- og selvforståelse, ved at blive portrætteret 🙂

Projektet fortsætter på samme vis i næste uge.

Filmholdet er p.gr. af stor tilmelding delt i to. Med hver deres kamera er de i gang med at lave hver deres reklamefilm. Dette er en øvelse i at håndtere teknikken, skuespillet m.m. inden vi begynder på en selvvalgt film.

TUR TIL KØBENHAVN
Som afslutning på forløbet om kroppen, tager vi på tur til Experimentariet og Glyptoteket – torsdag d. 22 marts. Vi bliver hentet på skolen og bragt hjem igen i bus. Yderligere information følger i næste nyhedsbrev.

TAK for en skøn skolelørdag i svømmehallen.
Vi ses på mandag.

Bedste hilsner fra os voksne på skolen


Kære forældre

TRIVSELSMØDER
Tusind tak for et godt og meget langt trivselsmøde med store klans forældre i sidste uge! Denne klan er den største, hvorfor det også tog lang tid.
I Næste uge gælder det mellem klans forældre onsdag d. 14 marts kl. 18.30 – Kager er velkomne :). Lille klans trivselsmøde, som vi måtte aflyse p.gr. af snestorm, er flyttet til onsdag d. 21 marts kl. 18.30. Møderne er et forældremøde uden børn, men børn er selvfølgelig velkomne til at være på skolen, imens vi voksne holder møde
.
Husk at læse Nyhedsbrev med dit barn/jeres børn inden ugens start.
Hvis du allerede gør det, så spring bare dette afsnit over. Hvis du må indrømme, at I ikke får det gjort særlig konsekvent, så læs lige med her:
Vi kan mærke på børnene, både store og små, at det er vigtigt de får bearbejdet de mange indtryk i skolen, det er med til at udvikle læringen. Ligesom det er rigtig vigtigt i vores omskiftelige projektform, at børnene fastholder deres viden og samtidig har en forestilling om, hvad der skal ske i løbet af den kommende uge, inden den går i gang. Sidst, men ikke mindst, giver det jer forældre en mulighed for at kunne følge med, spørge til og undersøge projektets tema sammen med børnene, så I har en viden om, hvad der sker og kan tale om det med jeres barn/børn, både mens I læser nyhedsbrevet og på andre tidspunkter.
Tænk på, at I ikke behøver at stresse med lektier i det daglige. Nyhedsbrevet er det ugentlige hjemmearbejde sammen med det, at gå med på barnets nysgerrighed om det tema, vi arbejder med, samt selvfølgelig alt muligt andet, som jeres barn/børn kan være nysgerrig på. Tak skal I have.

Kærligste hilsner fra lærerne