Nyhedsbrev Uge 12
18. marts 2018
Nyhedsbrev Uge 15
8. april 2018

Kære børn og forældre på Skolen for Livet

Håber I har en forrygende dejlig påskeferie med smagfulde frokoster og påskeæg! Det har været koldt, men solen viser sig heldigvis mere og mere med lysere dage. Det var en festlig og god afslutning vi havde på vores projekt om kroppen. Experimentariet og Glyptoteket bød til sammen på mange sanselige oplevelser og var to helt forskellige steder. På Experimentariet kunne vi spæne rundt, snakke med hinanden og prøve en masse ting, der gav os viden om vores krop og sanser. På Glyptoteket skulle vi være helt stille, alt var tyst og højloftet. Skulpturerne af marmor fortalte tidsløse historier og var så udtryksfulde, at de næsten virkede levende. En storslået kunst udført af menneskehænder – Alt! Selv loft og gulv er smukt og prægtigt på Glyptoteket.
Det var også en oplevelse at køre med Ørslev turistfart, især med Kaspar og Jens som guider og gad vide om Carl chauffør kunne lide vores glade sanghjerter?

Når vi ses igen på tirsdag, er det rytmik-, musik-, sprogdag og periodeskift i dansk og matematik.
I Næste Projekt skal vi på ture ud i det Mønske landskab. Vi skal på jagt efter synlige spor fra helt andre tider end vores egen. Vi skal undersøge, se og lytte til, hvad stederne fortæller os om livet dengang. Hvordan mon det var dengang for mange år siden – livet og landskabet? Hvordan levede mennesker i forhold til nu? Hvilke tøj havde de på, hvordan boede de, hvad spiste de, hvad troede de på?
Hvordan flyttede de mon fx kæmpe sten op på toppen af en gravhøj uden en kran?
Måske skal vi selv prøve at flytte en kæmpe sten?
Ligesom årstiden, starter vi også projektet i næste uge med begyndelsen. Med skabelsen, Kosmos og Klinten. Vi skal besøge Geocenter, se fossiler og dinosaurer, høre historier om Klintekongen og myter om jordens tilblivelse.

Ud over klinten fortsætter vi historien om gamle dage med nedslag i tidslinjen:

  • Sten-, bronze-, jernalder
  • Middelalder
  • Nyere tid

Måske kender du en, der kan et håndværk, sang eller fortælling fra en af tiderne?
I så fald er du velkommen til at komme med idéer og bidrag til projektet.

Turdag til Geocenter
På torsdag drager vi på vores første historietur, der går til Geocenter Møns Klint.
Ældste børn skal med bussen, I yngste bliver kørt. Hvis nogle kan hjælpe med kørsel enten til eller fra, vil det være en stor hjælp. I skal medbringe varmt tøj, gode vandrestøvler og turtaske med drikkedunk og madpakke.

Pæd. Forældredag
Fredag d. 13 april er en af årets pædagogiske dage. Det er her, vi lærere planlægger og plejer vores samarbejde omkring undervisning og pædagogik på skolen. Det er en af de dage, hvor I forældre overtager undervisningen med lige det, I har på hjerte. Det er her, I forældre har en enestående chance for at få indblik i skolens virke og børnenes hverdag. Det er her, I har mulighed for at ånde på børnenes bevidsthed og vice versa, glæde jer over hvilken berigelse det er at dele en dag i selskab med jeres skønne børn. Skriv mail post@skolenforlivet.nu eller kontakt skoletelefon – 5265 6754.

TirsdagsLegeri
Da vi lige nu kun tæller to frivillige wwoofere på skolen, brødrene Nene og Michelle, vil vi opfordre til en lille ekstra indsats fra jer forældre – fx at tage en tjans i Legeriet om tirsdagen, hvor vi holder lærermøde. Der er flere frivillige på vej, men lige nu er der brug for hjælp!

Ny dreng
På tirsdag skal vi sige hjertelig velkommen til Cosmo og hans familie. Cosmo starter i lille klan.

Og som sidste afslutning på forrige projekt får I lige her ..
DEN STORE KROPSQUIZ!
Hvor mange knogler har et voksent menneske?
Hvor mange mennesker er vi ca. på hele jordkloden?
Hvor mange kamre har et hjerte?
Hvad er det lille kredsløb?
Hvilke museer besøgte vi på tur?
Hvad skal vi øve os på til yoga?
Hvor sidder kroppens største knogle?
Hvor sidder kroppens mindste knogle? – Robin og Laurits? 🙂

Vi Glæder os til at se jer på tirsdag!

Gæk Gæk Gnæg fra alle os voksne på skolen


Kære forældre

Byggeproces og bygge-infomøde d. 5 april kl. 16.00.
Torsdag holder Kaspar og Helena et bygge-informationsmøde i salen på skolen. Vi vil gerne vise og dele byggeplanerne med jer.

Nyt fra bestyrelsen
Generalforsamling afholdes d. 30. april kl. 18.30.
Sæt kryds i kalenderen.
Officiel indkaldelse kommer senere.
Vi har fået vores landzonetilladelse. Byggetilladelsen foreligger formodentlig inden for den næste måned. Byggeprocessen glider fint frem.

Trivselsmøder
Tak for nogle gode trivselsmøder! Vi håber at I, som vi, blev klogere og mere bevidste om nye og nyttige ting. Både omkring børnenes trivsel, hvem hinanden er og punkter skolen skal være obs på at imødekomme. Her fx at der er ønske om at trivselsmøderne ligger før jul og at vi har et samlende forældremøde efter jul, der mere handler om skolens virke, hverdag og forældrespørgsmål. Vi er taknemmelige over jeres fremmøde og mod i forbindelse med trivselsmøderne og det står vist klart for alle, at vi skal afsætte god tid. Vores fælles ansvar og gode samarbejde er af stor værdi for børnenes læring og trivsel. Den tid, vi giver hinanden, kommer derfor os alle, børn og voksne, til gode.

Værdigrundlag – skolens virke
En anden ting, der tittede frem på møderne, var en lille forståelige undren omkring – hvad det er for en skole børnene går i?
Det er et godt spørgsmål og vi kan kun opfordre jer til at spørge os, bruge hinanden, læse hjemmesidens værdisæt og følge med i nyhedsbreve. Men I får også her en lille håndsrækning i et komprimeret overblik med lidt namedropping, der giver mulighed for at indhente mere viden.

Skolens virke er en sammensmeltning af forskellige didaktiske og pædagogiske retninger, der tilsammen lægger sig op ad ny forskning og den finske skolemodel – sidste fx korte skoledage, entreprenørskab og lektiefrihed. Vi har rødder i den Grundtvig/Koldske friskolebevægelse – læs fx om værdier i det lille blå hæfte, I fik ved skolestart – har I det ikke, så spørg endelig efter det. Vi praktiserer J. Deweys læringssyn, S. Freinets og R. Steiners æstetiske, musiske og håndværksmæssige tilgang til læring, samt Sir K. Robinsons teori om divergerende tænkning. Vi følger fælles mål i tværfaglig projektundervisning og tager udgangspunkt i børnenes faglige, personlige og sociale vækstpunkter i aldersintegreret holdopdeling. En skoleform, som tillader os at stilladsere børnene der, hvor de er. Vi adskiller os dermed fra almindeligt skoleskema inddelt i fagtimer med tilrettelagte årsplaner ud fra trinmål på klassetrin. Alle vores projekter indeholder fag og pinde fra fælles mål, som det er pålagt skolen at undervise i. Målet er, med en anerkendende, sokratisk og opmuntrende tilgang, at vække livslyst, omtanke og nysgerrighed, samt fremelske livsduelige egenskaber som holdninger, tilgange og forbundethed til livet snarere end en, kort sagt, konkurrencepræget svarkultur med ensidig fokus på faglighed. Vi er en lille grøn omstillingsskole med bæredygtighed som hjerte i vores foretagende. Vi arbejder derfor bl.a. både med selvforsyning og selvberoenhed.
Som dokumentation og fastholdelse af viden nedskriver vi, børn og lærere i fællesskab og enkeltvis, til slut i projekterne, de projektmål der er tilrettelagt af lærerne – som både lytter til børnene og afstemmer fælles mål før og undervejs i projektet; – Hvad har vi lært, hvad har vi lavet?
Vores projekter opfylder altid pålagte ‘pinde’ fra fælles mål i forskellige fag. Eksempler på et sådan dokument, i dette tilfælde i voksenhøjde opdelt i fagmål, deles som vedhæftet.

Der findes mange veje til målet og den velkendte vej med på forhånd fastlåste trinmål for barnets alder og fag er ikke skolens vandresti. Vi ønsker at vandre i fællesskab ad levende og bevægelige stisystemer, der sikrer, at vi kan imødekomme og bestemme indhold ud fra fælles mål, hverdagens indfald og børnenes forskellighed.

Stier fulde af fabuleren, fantasi, fare, fald, frygt, fred, fest, frugtsommelighed, fornødenheder, fine finurlige fakta, frihed, foranderlighed, fremdrift, forunderligt fis, fasthed, form og forudbestemt genkendelighed i ferm (fx fonem-) føljeton.

Kærlig hilsen fra Bestyrelse, lærere og ledelse.

Ugen der gik i billeder ….