Nyhedsbrev Uge 22
26. maj 2019
Nyhedsbrev Uge 24
9. juni 2019

Nyhedsbrev Uge 23

Kære børn og forældre på Skolen for Livet

Morgenbånd
Vest afsluttede og evaluerede billedromanen ”Sprint”, og I syntes alle, at det havde været en spændende roman og et godt arbejde, så det var dejligt 🙂 I Næste Uge vender vi tilbage til Matematikken. Vi skal dykke ned i individuelle matematikbøger og lave en fokusliste, hvor vi kan få opgaver i selvvalgte emner, som vi gerne vil blive bedre til inden sommerferien (hvor vi glemmer det hele igen 😉).
Syd og Øst har Allan i morgenbånd. Vi har haft dansk i egne bøger med skrivning og læsning og vender nu tilbage til matematik.
Nord skal have dansk med Hanne og skal som Vest også læse billedromanen ”Sprint” og tale om relevante elementer i en litteraturundervisning. Hanne læser første kapitel op og vi ”sætter sammen scenen” for romanen, derefter læser I den selv færdig, hvorefter vi afleverer den til bogbussen, der kommer torsdag! Efterfølgende skal vi arbejde med forskellige opgaver og små skriveøvelser med relevans til litteraturundervisning.

Mandagshave
I mandags havde vi besøg af Lone (Karens farmor), der har syet meditationspuder til os. Vi fyldte dem med tang, så de nu er blevet til tang-meditationspuder. På mandag skal vi så, så, så og luge.

Projekt
Klintefolket havde en skøn tur på Møns Klint i onsdags og hold da op, hvor er nogle af jer gode til at finde fossiler :). Vi hørte om ”Katastrofen i kridthavet” og tegnede fødenettet. Kan du huske, hvorfor fødenettet i kridthavet kollapsede og nogle af dyrene uddøde? Og Hvorfor andre ikke gjorde det? I Næste Uge skal vi arbejde videre med fødenet og opsamling på forløbet. Vi skal lave produkter til fremvisning til sommerfesten.

Politikfolket lavede logoer til de partier, vi har arbejdet med og så prøvede vi at placere dem ud fra den viden, vi har indhentet. Logoerne er placeret nogenlunde ved den socialistiske røde venstrefløj, den blå liberalistiske, konservative højrefløj eller i det radikale midt i mellem. Det var ikke helt let – for vi fandt ud af, at partierne også nogle gange mener det samme. Vi er også blevet klogere på, hvordan historien ændrede sig med Grundloven fra et enevældigt, autoritært styre til demokrati, samt hvad ret, pligt og valgret betyder – kan du huske, hvad de fem F’er stod for og hvad det betød? I næste uge bliver det spændende at se, hvordan det går med valget på Grundlovsdag – Lige midt i den politiske valgkamp afslutter vi politik og demokratiundervisningen, mens et nyt, spændende kapitel i vores historie snart bliver skrevet.

Halv fri Grundlovsdag
På onsdag slutter skoletiden kl. 12.00 – Har I brug for efterfølgende pasning i Legeriet, skal I henvende jer til Kaspar på mail: post@skolenforlivet.nu eller ring/sms 5265 6754.

Bogbus på torsdag.

God weekend.

Bedste hilsner fra alle os voksne på skolen