Nyhedsbrev Uge 33
11. august 2019
Nyhedsbrev Uge 35
24. august 2019

Nyhedsbrev Uge 34

Kære børn og forældre på Skolen for Livet

“If you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together.”
Hvis du vil hurtigt fremad, gå alene. Hvis du vil nå langt, gå sammen –

Afrikansk ordsprog

Så fik vi taget hul på endnu et skoleår og sikke en forrygende uge og, som altid, ganske særlig første skoledag med salen fuld af både nye og velkendte ansigter.
Livstræet fik vinger, Tina fortalte lidt om det, vi har til fælles – om at være vågne og bruge vores sanser. Kaspar berettede om sin sommerferie blandt sommerfugle og tanglopper og en række af voksne på skolen præsenterede sig og så sang vi “With a little help from my friends”. Derefter gik vi ud i klanerne og hilste på vores klanlærere og klankammerater.

Efter årets første ti-mad, begav vi os alle ud på en “Beat the bounds” vandring. “Slå til grænserne”, som den danske oversættelse må være, er et gammelt engelsk ritual. Beboerne i sognet gik en gang årligt rundt tjekkede skelpælene og slog med kæppe på grænserne for at markere deres territorium. Vi havde musikinstrumenter med rundt på vores vandring og stoppede op alle de steder, der var brug for en forklaring og en særlig markering af skolens grænse – Og så blev der rystet, trommet og fløjet for at markere grænsen. Inden frokost nåede vi også at plante årets æbletræ. Nordklanen tog sig af at få gravet hullet og det lykkedes, selvom jorden var meget hård efter årets tørre sommer. Vi sluttede af med en dejlig skål suppe i vores familiegruppe.

Familiegrupper
Familiegrupperne er lavet på tværs af klaner, for at vi kan lære hinanden at kende og passe godt på hinanden – både store og små. Vi spiser i familiegrupper og flere af ugens ryste-sammen aktiviteter foregik i de grupper.

Værksteder i ugen der gik
I køkkenet – Klanerne har på skift sørget for frokost til hele skolen. Der er blevet bagt, blendet, hakket og hygget, mens duften fra køkkenet har bredt sig til hele skolen.

I Skrivepladen fik vi savet, slebet, tegnet og malet. Det har været en rigtig hyggelig måde, at møde hinanden på, hvor vi har haft god tid til snak om løst og fast, mens der blev arbejdet flittigt hele vejen rundt.

I Navneskiltet lavede vi alle to stk. navneskilte til hhv. garderobe og vores kasser, der kommer på mandag. Vi skrev, tegnede, malede, farvede, brændte, borede og førte de små, fine og flotte træskilte på snor.

I Fabulatoriet har vi skrevet ny tekst til “Marken er mejet” og hold da op, hvor har I digtet, svedt og knoklet – hele skolen skrev i alt 16 vers, som alle blev sunget fredag. Øst lavede et vers hver, som vi holdt op, så alle kunne se og synge med. Det var virkelig modigt og godt gjort at stå foran hele skolen! Det er ikke helt let at skulle skrive på kommando, men alle kom i hus. Rigtig fint!

I Næste Uge følger vi det grundskema, som I fik med i det første nyhedsbrev.
Mange har spurgt om, hvornår børnene egentlig præcis får fri. I kan regne med at vi altid følger tiderne, men samtidig ikke hænger strengt i klokkestrengen, dvs. at det kan ske, vi fortsætter lidt over eller under tid afhængig af fordybelse og flow i undervisningen. I kommende projekt arbejder vi tværfagligt med fagene: N/T, matematik, historie, madkundskab, billedkunst og dansk. I kan læse mere om, hvad der skal læres på de forskellige klassetrin på undervisningsministeriets hjemmeside under: Fælles mål og læseplaner for fagene.

Aller Kæreste børn i Øst – Hold da op, hvor er I seje til at gå i skole allerede! I har alle klaret første uge så flot. Vi har lært hinanden at kende, vi har sunget, hørt historier, spist mad og leget i familiegrupper. Vi kender dagens rytme og vi ved nu, hvor toiletter, huler, pauser og alt muligt andet er. I Næste Uge skal vi arbejde i danskbøger med Tina hver morgen. Vi skal også have rytmik med Bibi i salen og i projekt skal vi være sammen med Syd. Først skal vi lave vores egen projektbog og finde ud af, om der er nogle dyr og planter rundt om os, som I allerede kender? Så skal vi ud og se på de dyr og planter, der bor lige rundt om os. Derhjemme skal vi tegne, male dem og høre historier om dem.

I Syd starter vi op med matematik i morgenbånd. Mandag skal vi have percussion med Bibi og i værksted efter frokost, skal vi i haven. Vi skal luge og høste ærter og bønner til såsæd.

I projekt skal vi være sammen med de nye børn fra Øst. Allerførst skal vi, som altid i projekt, finde ud af hvad vi allerede ved om de dyr og planter, der bor rundt om os. Vi skal lave vores egen projektbog og så skal vi ellers ud på opdagelse og undersøge – vi skal nok have kikkert og forstørrelsesglas med os og måske finder vi noget spændende, der kræver lup – kender du sådan en? I har næsten alle prøvet at have projekt `Grønne naboer’ før og har derfor mødt en masse dyr allerede. Denne gang skal I derfor selv vælge og finde en plante eller et dyr, som I skal skrive og male om.

I Nord starter vi med at høre de sande og de falske historier, som I har lavet. Så skal vi have styr på, hvilke danskbøger I allerede har, hvor I er kommet til hver især, om I har specielle bogønsker og selvfølgelig begynde at arbejde i bøgerne. Anja sørger for at tage en snak med alle, så I ved, hvem hun er og hun ved, hvem I er, og hvor I er i dansk.

I Engelsk starter vi blidt og arbejder med vores eget, ligesom i dansk.

I MandagsVærksted skal vi arbejde i keramikværkstedet, der er ved blive sat op i stalden. Vi skal fremstille spiseskåle og andet keramik, som vi skal have med på vores lejrskole i Lejre i uge 40.

I Projekt skal vi først have overblik over, hvad vi skal og hvad vi allerede måske ved om emnet. Vi skal besøge Møn Marmelade, der hører til på Storegade i Stege. Vi skal undersøge, hvad der skal til for at lave en produktion, både med fremstilling, salg, omkostninger, regler osv. Vi skal selv samle bær og lave marmelade til resten af skolen og vi skal beregne fremstillingspris, lave mærkater, lære om hygiejne og meget mere.

Vest starter med tre ugers matematik i morgenbånd. I Næste uge skal alle have fundet bøger, måske andre numre eller andre systemer. Vi kommer til at have et fælles fagligt fokus i hver uge, som tager udgangspunkt i de matematiske kompetencer. I næste uge har vi fokus på hjælpemidler – passeren. Vi skal lære passeren at kende, dens funktion, cirkler, mønstre og cirklens geometri.

I Mandagsmad skal vi arbejde med æblet – vi skal indsamle æbler i haven og bruge dem til æblesyltetøj.

I Engelsk skal vi selvfølgelig først og fremmest lære hinanden at kende. Vi laver små lege og arbejder med vores egne bøger. Anja og Kaspar tager en snak med jer alle, så de kan se, hvor langt I er i jeres bog og hvad I hver især arbejder med.

I Projekt starter vi op på skoleårets første projekt. Traditionen tro, hedder det “Grønne Naboer”. Vi skal have fokus på æblet og høst. Vi skal stille spørgsmål, hvad ved vi om æblet? Hvad vil vi gerne vide? Kan æblet få sygdomme? Hvor mange sorter findes der? etc.

Alle skal tage to syltetøjsglas med på mandag – og lægge i kassen, som I alle får tildelt på mandag i matematik.

Legeri
Så er den første uge gået og jeg synes, vi er kommet rigtig godt fra start. For mig personligt giver alting SÅ meget mening, når I børn er på skolen. Det har været super skønt, at lære jer at kende, ligesom det har været rart med de mange gode snakke, jeg har haft med både børn og forældre i løbet af ugen. Jeg føler mig i hvert fald vel modtaget af alle, store som små. I løbet af næste uge sætter vi en tavle op i gangen. Her kan I skrive en kort besked, samt – Og dette er et meget vigtigt! – om I skal, og hvornår I skal med bus. Tidspunkter og busnr. vil fremgå på tavlen. Hvis I forældre ikke selv afleverer Jeres busbørn om morgenen, så mind dem om, at de skal skrives på listen.

Vi har lavet en ”glemt tøj” kasse i gangen. Kig i den med jævne mellemrum og se, om noget skulle være genkendeligt.
Det vil være en stor hjælp, hvis I alle kunne blive lidt bedre til at rydde op efter jer selv, at rulleskøjter, løbehjul, spil, papir, puder og madrasser osv. lige bliver lagt på plads, når I er færdige med det – og i hvert fald inden I går hjem.

Og Kære FORÆLDRE – hjælp til – Spørg fx. jeres barn, om det har ryddet op, inden I går.
Jeg er jo stadig ny her på skolen og ved at finde mine ben at stå på, så bær over med mig, hvis jeg ind imellem lige bliver nødt til ”at ringe til en ven”, inden jeg kan svare på jeres spørgsmål. Til slut vil jeg bare sige tusind tak for en dejlig og spændende første uge. Jeg glæder mig til den næste…… og den næste…… og den næste…
Kærlig hilsen Liza

Vi Glæder os til at se jer alle på mandag

Bedste hilsner fra Alle os voksne på skolen

Ugen der gik i billeder