Nyhedsbrev Uge 34
20. august 2017
Nyhedsbrev Uge 36
3. september 2017

Kære børn og forældre på Skolen for Livet

Så gik anden uge af vores skoleår. En uge hvor vi har været på herlig sommertur til Klintholm strand, hørt fortællingen konen i muddergrøften, høstet, arbejdet med ‘det gode liv’ og for manges vedkommende fået skrevet og tegnet i log-/livsbøger. Vi arbejder nu i klaner med navnene Ulve, Kongeørne og store klan – der endnu er i navneproces. Klanerne er under udvikling og vi er stadig i ryste sammen uger. Hver dag efter frokost har det gode liv fyldt helt ind i vores celler med ild, snobrød, haveleg og fællessang med guitar og harmonika.

Kongeørne har arbejdet med alfabetet og sunget på vokaler. Vi har fået flotte nye bøger, som vi glæder os til at komme videre i. Derudover har vi fået en læsemappe, læst en masse gode historier og lavet popupbøger.

Ulvene har arbejdet med krop og livsbog ind i temaet det gode liv – vi har talt om medfødte gaver, alt det som gør, at vi overhovedet har et liv. Kan du huske nogle af de livsgaver vi har, som er nødvendige for at leve et godt liv? Vi har hørt historier om grådighed og undersøgt, hvad vi er taknemmelige for lige præcis i vores eget liv. Vi afsluttede ugen i vores blomstrende, bugnende grøntsagshave, hvor vi hjalp hinanden med at grave – hva’ for nogle? – kartofler op fra tangen til forrådskammeret.

Store Klan er i denne uge gået i gang med matematikken. I projektet “Det gode Liv” har vi set på forskellige faktorer, som kunne bidrage til godt liv – fx venner, gensidig respekt, mentalt overskud, penge osv. Faktorer, som børnene selv har budt ind med. Vi sluttede forløbet af med en paneldebat, hvor tre voksne gæstede os. I dette forum var der en livlig og åben ping-pong mellem børn og gæster, omkring hvad det gode liv er bygget af.

I Næste Uge skal store klan arbejde med skulptur og kunst på et museum for moderne kunst – Galleri 44. Husk madpakker og vand. Jens er med som lærer hele ugen.

Kongeørne og Ulve har derfor hele skolen for sig selv. Vi skal arbejde i klaner med dansk i morgentimerne, fortsætter temaet omkring det gode liv i mellemtimen. Efter frokost skal vi høste og tilberede forråd. Fredag skal vi på tur til sildemarked i Stege. Vi skal møde gøgleren, musikerne, håndværket og maden fra middelalderen. Katrine, naturvejlededer, vil lære os at sprætte sild op og tilberede dem i rygeovn. Vi spiser dernede, tager bussen frem og tilbage og er hjemme senest senest 13.30.

Legeriet.
Helle henkoger og fylder vores skabe med dejlig sylt til vintertide. Vi vil fortsat meget gerne modtage frugt og bær og Takker for alt det, vi allerede har fået. Det vigtigste i Legeritiden er, at du får tid til at slappe af, lege, hygge og ånde ud. Derfor er der ikke noget du SKAL i Legeriet, bortset fra at rydde op efter dig selv, passe på skolen og tingene du bruger og vigtigst selvfølgelig: hjælpe alle med at have det godt og rart.

Hjertelig Velkommen til Anna Katalina, og hendes familie, som er startet i store klan.

God weekend

Bedste hilsner fra alle os voksne på skolen