Nyhedsbrev Uge 35
28. august 2016
Nyhedsbrev Uge 37
11. september 2016

Nyhedsbrev Uge 36

Kære børn og voksne

I denne uge har vi været i lydenes og vandets univers. Storeklan startede på galleri 44, hvor de blev klogere på Henning Kristiansens måde at komponere lyd til kunst og på Kong Asgers høj for selv at optage lyde. Resten af ugen blev der samarbejdet omkring historieskrivning, replikker og optagelse af lydkulisser. Det hele blev præsenteret og fremført til fernisering, hvor publikum blev ført gennem et visuelt univers skabt i tråd med lyd-sporets indhold. Godt Gået børn! Samarbejde og `historiehittepåsomhed’ er to svære størrelser og alligevel var I så seje til at arbejde vedholdende og fordybet med hinanden og produktet. Tak! for jeres spændende og autentiske lydforestillinger.

Lille- og mellemklan har arbejdet med vand. Vi har lært om vandets kredsløb – kan du huske det? prøv fx at fortælle en voksen om vandets vej i kredsløbet. Vi har været på Kalvehave havn og lært nogle af vores naboer i det lave vand at kende – vi kogte og spiste også nogle af dem! Hvad spiste vi? Vi har lært om fakta og fiktion, hørt historien om ‘abe og den dumme gople’, lavet rollespil, tegnet og skrevet tekster, eksperimenteret med vand og besøgt middelalderen på sildemarkedet i Stege. Her sprættede vi sild op, lærte deres indvolde at kende – fx om de var hanner med sæd eller hunner med rogn, om gæller, luftblærer – og øjeæbler, der forstørrer alt og ligner små lyse perler. Vi dansede, så dukketeater, spiste vores selvrensede og -røgede sild, hørte det smukke middelaldermusik og så, hvordan middelalderens klæder og huse så ud. Vi har også arbejdet med dansk og matematik i vores skolebøger og lavet yoga.

I Næste Uge skal vi lære endnu et element at kende -Vinden. Vi skal arbejde med drager, både den i os og den der kan bevæge sig i luften på snor. Sara (Frimor) kommer som gæstelærer hele ugen og syr drager med store- og mellemklan og vimpler med lilleklan. På mandag starter vi dagen med dansk for mellem- og lilleklan og matematik for storeklan, derefter skolemøde og efter frokost; oprydning/rengøring og fortælling. Lilleklan skal sy med Elvira og Sara, mens der er skolemøde og rengøring.

Tirsdag kommer Bibi og har tromme og rytmikværksted med lilleklan. Resten af ugen skal vi sy, lære om vind, eksperimentere med luft og åndedrag. Vi skal tegne, skrive og læse om drager og på lørdag slutter vi af med dragefestival i Mandemarke bakker på Østmøn. Dagen er kompensation for en af vores forlængede juleferiedage og betragtes som en skoledag. Meld derfor afbud til Kaspar, hvis I er forhindrede i at deltage. Som noget nyt hænger vi et ugeskema op i entreen, så vi kan se, hvem vi skal være sammen med hvornår og hvad vi skal lave i ugens løb.

DRAGEFESTIVAL

På lørdag d. 10. september kl. 12 – 15 (arrangementet slutter kl. 18) skal vi alle mødes i Mandemarke bakker på Østmøn til årets store dragefestival. Skolen medbringer en høj totempæl med snurrende propeller, så vi kan finde hinanden. Vi laver ikke fælles buffet som sidste år, men medbring tæpper at sidde på, mad og vand til maven. Det er muligt at købe kaffe, te og kage på festivalen. I fredags sagde vi farvel til Sophie og Samantha og samtidig Goddag til Maike fra Holland der bliver til jul. Tim, fra Australien, kom også pludselig på besøg og bliver hos os i nogle dage.

I næste uge skal vi sige Hjerteligt Velkommen til Lauge og hans forældre, der er flyttet til Møn fra København.
For at tilgodese to-lærerordninger og forberedelsestid for os lærere, har vi hyret Sara (Frimor) ind i Legeriet, på nær torsdag, hvor vi fortsætter med forældrepasning. Sara bliver samtidig rengøringsdame efter Legeriet, så skolen kan blive gjort ordentlig rent. Der vil, udover Saras formidable arbejdsånd, også blive arrangeret en ugentlig fredagsrengøringstjans og et ansvarsområde for alle forældre.

Vi glæder os til at se jer alle på mandag!
Go søndag og bedste hilsner fra os voksne på skolen

Kaspar, Elvira, Gunhild, Mikkel, Sara og Tina