Nyhedsbrev Uge 36
3. september 2017
Nyhedsbrev Uge 38
19. september 2017

Kære børn og forældre på Skolen for Livet

Sammen med vejrskifte, er årets faste skema og første projekt nu blæst rigtigt i gang.
Vi holder skolemøder om mandagen og har valgfrie værksteder – byggeri, keramik, film, træværksted og høst. Værkstederne skifter hvert kvartal. På tirsdage har Kongeørne og nogle Ulve rytmik. Resten er på musik, i tre valgfrie hold – samspil, sang og percussion. Onsdag morgen er der bevægelse, tur, yoga eller meditation. Herefter projekttimer til fredag, hvor vi afslutter ugen i fællesskab med at rydde op og gøre rent.

I morgentimerne har vi dansk og matematik. I er blevet rigtig gode til at arbejde stille i jeres bøger om morgenen, det efterlader en rar og hyggelig stemning i huset. I Næste Uge skal vi skifte hold – Kongeørne og nogle ulve skal have matematik og skrivegruppen dansk.

I projekttimerne er vi delt i to fleksible hold med to-tre lærere på hvert hold. Ulvene er fordelt i hhv. Kongeørne og skrivegruppen. Fælles for os alle er, at vi beskæftiger os med ARKITEKTUR.

Kongeørne/Ulve har arbejdet i livsbøger. Vi har undersøgt, hvad en arkitekt egentlig er for en? At der findes forskellige arkitekter. Vi har også prøvet at regne ud, hvor mange forskellige slags huse, der findes. I var vildt gode til at huske alle mulige forskellige huse – kan du huske nogle af dem? Vi har tegnet og formet vores egne fantasihuse i ler, hørt fortælling om lyset og undret os over vinduerne – at de ikke kun er til at kigge ud af. Vi har også haft rytmik med Bibi, hvor vi lærer at tromme, synge og danse – og vi har høstet alt kornet i vores have. Det ligger nu til tørring i stalden og venter på, at vi skal tærske det. I Næste Uge skal vi undersøge det der med lys lidt mere og male med farver og fantasi.

Ulve/Skriveklan har haft besøg af Helena (Arthurmor), der er arkitekt. Hun beskrev og viste os huse fra rundt om i verden og fortalte os om sine egne projekter. Begreber som form, stil, smag, funktion er blevet vendt. Vi har dekonstrueret blomster, for at bestemme tings delelementer og i fredags var holdet på byvandring med kamera og regntøj i Stege City. Planen er, at vi skal snakke om og vurdere hinandens billedvalg. Husk legetøj skal ikke med i skole og mobiltelefoner skal slukkes og blive i mobilkassen, til du er krydset ud af ‘komme/ gå sedlen’.

FORÆLDREDAG FREDAG
På fredag holder vi lærere pædagogisk dag. Det vil sige, at vi er væk fra skolen hele dagen og det er forældrene, der overtager undervisningen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad I skal lave – så det får I information om i løbet af ugen. En ting er dog sikkert – I skal have madpakker med.

Vi har sagt farvel og på gensyn til Nenne og hans bror Michelle. De er rejst hjem til deres forældre i Italien. Nenne kommer tilbage om tre uger og bliver hos os endnu en tid. På torsdag skal vi sige hjertelig velkommen til Agnese – også fra Italien. Hun bliver hos os helt til juleferien.

Go weekend – vi glæder os til at se jer alle på mandag.

Alt det bedste fra os voksne på skolen


Kære forældre

Først Tusind Tak for et rart og hjerteligt informationsmøde. Det betyder rigtig meget for vores fællesskab og daglige arbejde med børnene, at I kommer til møderne. Det er vigtigt for alles trivsel, den fælles forståelse og sammenholdet på skolen, at vi mødes og deler disse fælles stunder.

Tak også til Sune fra Lilleskolernes Sammenslutning for at komme den lange vej og levere en indsigtsfuld perspektivering af – og fortælling om den politiske histories indflydelse på skoleverdenen og nødvendigheden af, at små frie skoler kan bevæge sig i andre retninger, skabe modkulturer og tør fortælle andre historier – end tests og pisa – om skole, børn og læring.
Til Jer, der ikke kunne være med, har vi vedhæftet en forældre ABC, som blev præsenteret på mødet – det er vigtigt, at I læser den. Også jer der var med, for vi måtte gå hurtigt igennem aftenens punkter. Generelt vil vi opfordre Jer forældre til at sætte Jer ind i skolens visioner og værdigrundlag på hjemmesiden www.SkolenforLivet.nu. Det er vores erfaring, at skole-hjem samarbejdet fungerer allerbedst, når I forældre ved, hvilke værdier, der er grundstenene i skolen.

FORÆLDRE/PÆD.DAG
Det er nogle af Jer forældre, der skal holde skole for børnene på fredag, når vi lærere holder pædagogisk dag. Vi har brug for mindst fem voksne til at varetage undervisningen – foreløbig har fire meldt sig. Dagen kan indeholde præcis, hvad I har på hjerte. Dagen er fra kl. 8.30 til 14.30, hvor Helle overtager Legeriet.

Vi holder møde om pæd.dag på mandag kl. 15.30 med Jer forældre, der har meldt sig til at varetage dagen. Ud over forældre, er der de frivillige, som vi har valgt, ikke skal i køkkenet den dag, men hjælper til med børnene i stedet. Hold øje med mails fra kontoret, hvor der vil komme oplysninger og information om dagen i løbet af ugen.

NYT FRA BESTYRELSEN
Vi har brug for kompetencer til byggeudvalgsgrupper i forhold til tanker og muligheder på den nye skole på Kostervej 26.
Det handler om, hvem der har lyst til at tage del i:

  • Permakulturplan
  • Spildevand
  • Energi
  • Materialeudvalg
  • Køkken og spisesal

Interesserede skal henvende sig til bestyrelsen; kig på skolens website: Hvem er vi

Nyhedsbrev Uge 37 01
Nyhedsbrev Uge 37 03
Nyhedsbrev Uge 37 05
Nyhedsbrev Uge 37 04