Nyhedsbrev uge 37
8. september 2019
Nyhedsbrev Uge 39
22. september 2019

Nyhedsbrev Uge 38

Kære børn og forældre på Skolen for Livet

Vi er vant til at synge Septembers himmel er så blå, når det er september – det er en slags vane og vaner er så dejlige, for dem kender vi. De er genkendelige gentagelser, der skaber ro og tryghed. Vi er omvendt ikke så vant til at være sammen med afrikanere og kunstnere, der kan alle mulige tricks med fodbolde, trommer og nye vaner. Men det er tydeligt, at I næsten alle sammen har vænnet jer til at møde det uvante – I er, kan man sige, blevet vant til at være nysgerrige, imødekommende og åbne over for det, I ikke lige kender – og det kan I godt være stolte af, for det er sør’me ikke en let vane …

Hele skolen har hørt den mønske myte om Klintekongen, Ivar og Elhilde. Vi kredser om temaerne – fødsel, møde og hjemkomst til morgensamlinger.
Nord og Vest arbejder med fortællingen i projekt. Projektet filmes til TV Møn – så forældre! I skal derfor alle udfylde en samtykkeerklæring, hvis I ikke har gjort det, om jeres barn må filmes – find den på kommoden og lad den blive på kommoden – vi samler dem ind – Tak!

Øst
Er startet op med matematik i morgenbånd. Vi har øvet øvet os i at skrive tallene 1, 2, 3 og 4 og fundet ting med de forskellige antal. Alle tallene ligner også forskellige ting og der er mange sjove bud på, hvad det kunne være. 2-tallet kan laves som 2 svaner, 4-tallet som 4 både….og hvad så med 3-tallet – det blev vist lidt fjollet 🙂 Vi arbejder videre med de næste tal i rækken i næste uge, hvor der også bliver tid til at arbejde i den nye matematikbog.

Syd
Har skiftet til dansk i morgenbånd og vi har efterhånden fundet frem til hvilke bøger, vi hver især skal arbejde i. Vi øver os på at læse, svare på spørgsmål om det vi læser, samt at skrive og stave. Og så tegner vi – som altid til fortællinger – og det er helt utroligt, hvor opmærksomme I er blevet til at forestille jer lige præcis det, I vil tegne. Det er stadig høsttid og sikke vi har høstet i mandagsværksted – tomater, kartofler, bønner og kæmpe gulerødder. Vi fortsætter med det hele i næste uge.

Syd – Øst projekt
Vi har fortsat om Grønne naboer. I Syd har vi prøvet at finde navne på blomster, træer og buske, som vi ikke kendte i forvejen, det bruger vi også lidt tid på i næste uge. Øst har hørt eventyret om Tornerose og været på undersøgelsestur på bassinerne efter træer og buske med torne. Kan du huske, hvor mange træer og blomster vi så med torne på? Og hvorfor træerne mon har torne? Kan det være, fordi det ikke ønsker, at vi skal spise frugten – eller er det måske træet selv, der ikke ønsker at blive spist? Torsdag og fredag har vi arbejdet med sanserne, som alle vores grønne naboer jo også har og bruger. Vi har haft om høresansen, synssansen og følesansen. Og hvad er det så de sidste to, som vi skal arbejde med i næste uge, hedder?

Vest
Er startet op med dansk, men kun i to dage, så startede vi på kunstprojekt. Danskperioden forlænges, så det kommer til at passe med tre uger. Anja har været rundt om alle for at finde ud af, hvad I laver, hvad I kan lide at lave osv. Vi arbejder individuelt med det, der giver bedst mening for hver enkelt af jer. I skal dog også alle have gang i en bog og evt. prøve at få læst lidt derhjemme hver dag – Anja hjælper gerne med at finde en god bog, i kan gå på biblioteket eller find en i bogbussen. Har I ikke selv en bog, så kan I få hver en fælles bog af skolen, der hedder: Alle vi børn i Kragevig
I engelsk lagde vi ud med en lille fælles spørgeleg, så alle fik talt lidt engelsk. Det var en sjov aktivitet. Vi fortsætter med fælles sproglege og værksteder som supplement til arbejdet i bøgerne, når vi har engelsk igen efter huskunstner-ugerne.

Nord
Vi er kommet i gang med matematikken igen efter en lang sommerferie. Vi har brugt de to dage i denne uge på at afslutte budgetter fra projekt Grønne naboer. Nogle har arbejdet med ønskede emner og endnu andre har støvet matematikbogen af og kommet igang igen. Vi kommer til at have lidt sporadisk matematik det næste stykke tid, grundet kunstprojekt. Vi skal dog have tre ugers matematik, så vi forlænger perioden, så det passer. Næste gang skal vi arbejde med matematikhistorier.

Nord – Vest projekt
Hele det faste skema i Nord og Vest er ryddet til fordel for huskunstnerprojektet Ivar og Elhilde, der slutter tirsdag i uge 39. I Sidste Uge blev fortællingen, kunstnerne og grupperne præsenteret og vi gik i gang med at omforme alle vores indre billeder fra fortællingen til collage og ler. Vi sluttede af med en rundgang/vidensdeling, hvor vi viste hinanden, hvad vi hver især havde fremstillet og hvilke tanker, der lå bag vores værker. I Næste Uge skal vi arbejde videre i værkstedsgrupperne: Fødsel, møde og hjemkomst. Vi skal lave baggrund, skabe musik, kostumer i tekstil, grave mile til at brænde vores ler, samt sætte hele scenografien op, så vi er klar til at filme den store afsluttende collagereportage …. ? Hvad det er? Det begynder vi langsomt at få en idé om, da det bl.a. også er et af ugens mål, at forstå, hvad det hele egentlig går ud på.

Fint besøg fra Burkina Faso
Baba fra Ougadougo i Burkina Faso besøgte os i sidste uge og inspirerede os med kora, djembe og xylofonspil. Han kommer igen på mandag og spænder alle djemberne op.

Fint besøg fra Chrisiansborg
På mandag kl. 13.30 triller den første ministerbil op af skolens lille grusvej. Det er Kåre Dybvad, vores boligminister, der kommer for at kigge på skolebyggeriet.
Steffen har inviteret Kåre, som vil blive fodret med substantielle informationer om fordelene ved at bygge huse med naturmaterialer. TV kanalen DK4 laver en udsendelse om besøget, ligesom de lokale aviser også vil være til stede.

WWOOFere
I næste uge kommer Vicky Ow fra Singapore og bliver en del af wwooferholdet. Hun er her kun en uge. Giselle fra Brasilien er med os mandag og tirsdag i de kommende uger. Og så er der de faste wwoofere; Julia, Agustino og Lise.

Go’ weekend
Bedste hilsner fra alle os voksne på skolen