Nyhedsbrev Uge 49
3. december 2017
Nyhedsbrev Uge 51
17. december 2017

Kære børn og forældre på Skolen for Livet

I Sidste Uge blev de yngste færdige med postrunden. Alle har skrevet/tegnet/lavet musetrapper og sendt til alle. Alle har været postbude og stemplet breve osv.

I mellemgruppen har vi arbejdet på at gøre vores projektplancher færdige. Tiden går alt for hurtigt, men vi når det nok. Der er formet og malet frugter af saltdej, som bliver en del af de samlede plancher til vores transport/struktur tema. Vi Glæder os til at vise noget om frugternes lange rejse med fly, skibe, tog og lastbiler til Stege Brugs, Danmark. Da vi startede projektet, igangsatte vi også forsøg med regnormes appetit på blade. Det har vi kigget nærmere på og der er sket meget med transport af blade i regnormeforsøgene. Vi kunne også se, hvordan en lille plante brugte en ormegang til at sætte rødder i. Mere om det ved fremlæggelsen 🙂

I storegruppen har vi knoklet løs for at færdiggøre vores egne undersøgelser. Hvordan skal vi fortælle om vores projekt? Dele det vi ved og har fremstillet med alle andre? Hvornår og hvem siger hvad? Vi er så klar, som vi er … Fordi

I Næste Uge skal vi alle dele den viden, vi har fået, med hinanden. Vi skal fortælle om vores egne projekter og vi skal se og høre om de andre gruppers arbejde. Det bliver spændende, hvor meget viden vi har indhentet, siden vi startede, om alverdens transport, systemer, strukturer og sammenhængskraft.
Vi Glæder os!

Svømmehal – mandag
Husk svømmetøj og meddelelser ang. transport og alt det der kørsel hjemad. NøøJ hvor vi svømmer, leger, hopper i og løber over blødt dejligt badevand. Det er herligt!

Håndværksdag – tirsdag
De sidste to tirsdage inden jul bytter vi sprog, rytmik og musik ud med håndværksdage. Keramik og filmhold fortsætter. Hvilke håndværk og hold der ellers bliver, det får I at vide på skolemødet mandag – meen, der bliver vist bl.a. noget med både duft og smag?

Lucia – onsdag
På Onsdag skal vi gå Lucia, spise Luciabrød og høre fortælling fra morgenstunden. Alle jer, der har meldt sig og vil være med til at gå med lys og synge, skal tage hvidt tøj på. Forældre er velkomne til at blive og se Luciaoptoget lidt efter kl. 9.00.

Frokostfri – fredag
De næste to fredage slutter skoledagen efter frokost kl. 12.00.

Vi Glæder os til at se alle jer søde nisser på mandag!

Bedste Julehilsner fra alle os voksne på skolen


Kæreste forældre

Bibliotekaren meddelte os ved bogbussens besøg i sidste uge, at de ikke mere må se gennem fingre med bøder eller forlænge lån af bortkomne bøger, til disse bliver fundet. Bordet fanger fra nu af uden undtagelse og vi bliver derfor også nødt til at dele bøder med jer. Vi synes, det er vigtigt, at alle har lige adgang til bogbussen, vi opfordrer alle børnene til at finde bøger at læse i; børnene holder meget af at besøge bogbussen og at læse i deres lånte bøger. Vi håber derfor, at I vil hjælpe os og børnene med at få afleveret til tiden og passe på bøgerne. Vi vil også appellere til, at I får lavet et lånerkort på biblioteket og afleverer kopi af sygesikring på kontoret – det sidste sikrer, at vi kan hjælpe børnene med at låne på deres eget kort, hvis de har glemt det.

… Det går godt med nissevenner! Men som det jo er med nisser i verden, er det forskelligt, hvor meget og ofte nisser giver gaver. Vi taler med børnene om det at give og få, at drille tilpas, så det er skægt og at give noget alle kan tåle – dvs. ingen slik, men chokolade, lidt sukker og kager der smager – så går det fint uden klager.

Nyt fra bestyrelsen følger i næste nyhedsbrev.

Kærligst fra Tina

Nyhedsbrev Uge 50 2017 03
Nyhedsbrev Uge 50 2017 02
Nyhedsbrev Uge 50 2017 01