Nyhedsbrev Uge 8
18. februar 2018
Nyhedsbrev Uge 10
4. marts 2018

Kære børn og forældre på Skolen for Livet

Så har vi skudt vores projekt om kroppen i gang. Vi arbejder i forskellige projekthold, hvor de yngste er blandede drenge og piger sammen og resten er opdelt i et drenge- og et pigehold. Som om at det eneste, der forener eller skiller os ad, er, om vi er dreng eller pige? Mon det betyder noget? Det får vi at se, når vi har prøvet det.
Kroppe kan også finde på at blive syge og lige nu, er der influenza i omløb – flere børn, samt Hanne, vores gæstelærer, er ramt af sygdom.

I dette projekt, har vi primære hold med en lærer, men alle tre hold ruller også igennem de andre projektværksteder.

I Sidste Uge havde Tina Hannes hold, hvor pigerne arbejdede med den nordiske mytologis fortælling om, hvordan guderne skabte de første mennesker – Ask og Embla. Hvordan Vølven beretter om altings gang og nornerne – Urd, Verdande og Skuld – spinder vores livstråde. Kan du huske, hvilke farver de spinder med og hvad trådene symboliserer? Vi bevægede alle vores lemmer i dans og skabte et fælles billede af livets træ med vores kroppe.
De yngste og drengene arbejdede med drømme. Drømme er helt enestående og forskellige, vi kender alle mareridt eller flyvedrømme og nogle drømmer så levende, at man triller ud af sengen eller snakker i søvne. Vi hørte fortællingen om Benaja, hvis krop kommer op at skændes med sig selv om, hvilke legemsdel der er vigtigst. Kan du huske hvilke, der synes, den var vigtigst og hvorfor? Måske kan du ligefrem huske hele historien og fortælle den til en med et par lyttende ører?

Krop & anatomi med Michael handlede om hjertet, lungerne og blodets funktion. De yngste har nået nogle sjove forsøg med puls, ilt og lungevolumen, hvilket de større børn har til gode. Vi har set en lidt skør norsk læge vise, hvordan en hjerteklap fungerer, så vi nu ved, hvorfor blodet kun løber een vej. Hun viste også, hvor fleksible lungerne er og til sidst, hvordan blodet også selv kan stoppe en mindre blødning. Det var ikke alle, der brød sig om at se blod, men ingen kom til skade 😀 Næste uge fortsætter vi med mere spændende undervisning og forsøg, der lærer os om vores krop.

På Jens hold har de yngste af mellemgruppedrengene kæmpet bravt i musik med et jazznummer. Forinden havde vi lavet nogle rytmeøvelser ude i laden. Vi havde to moduler, I holdt til det – og gjorde fremskridt.
Halvdelen af pigerne blev også præsenteret for et jazznummer. Vi fandt hurtigt vores rolle i fællesskabet og der var overskud til improvisation. De helt små lavede rytmeøvelser, taktslag i fire og otte dele. Min observation var, at I var meget motiverede og skarpe på taktslagene.
I Næste Uge skifter vi morgenhold i dansk og matematik, dvs. store skal have dansk med Tina, mellem og yngre matematik med Jens og Michael.

Pædagogisk dag
I fredags var der pædagogisk dag, hvor tre forældre, Thomas (Aksel/Arthur far), Charlotte (Birkmor) og Valentina (Joannmor), heltemodigt varetog dagen sammen med wwooferne, Tor, Nene og Michelle. Thomas fik lavet et stort kryds og bolle spil i træværkstedet, Nene og Michelle spillede og lavede bål, Thor lavede musik og Charlotte havde en fin stund med pigerne omkring følelser. Der berettes om en hyggelig dag, hvor mange blev og legede ind i eftermiddagen.
Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtige disse dage er for os ift planlægning, organisering, strukturering af undervisning, projektperioder og hverdag på skolen. Vi glæder os derfor meget over, at I samarbejder omkring disse dage.
Vi lærere havde en rigtig god dag, hvor vi havde god tid til at snakke om og finde ud af betydningsfulde ting, om både fremtid, indhold, trivsel og hverdag på skolen. En af de ting, vi bl.a. fandt ud af, var, at vi hver fredag efter rengøring kl. 13.30 afslutter ugen i fællesskab med sang, refleksion og god weekend. Vi kalder det fredagscafé. Her er I forældre velkomne til at fortsætte caféen i et forældrerum med hygge, kage, talking stick eller hvad I finder på, der kan nære jeres relationer og forældrefællesskab på skolen.
Lille klan har fri kl. 13.15, men, er I stadig på skolen, samles vi alle og deltager i fredagscaféen.

OVERNATNING PÅ SKOLEN
På skolemødet har børnene efterspurgt en overnatning på skolen. Det synes vi lærere er en fremragende idé. Vi har haft overnatninger på skolen før og børnene har mange gode idéer til, hvordan aftenen og morgenen skal forløbe. Vi efterlyser derfor en håndfuld forældre, der vil være tovholdere, stå for arrangementet, sove med dem og opfylde deres ønske. Børnene hænger en seddel op i entréen, hvor I kan skrive jer på og siden sørge for at finde sammen med hinanden i planlægning.

VIGTIGE DATOER
Trivselsmøder kl. 18.30:
Lille klan onsdag d. 28. februar. Store klan torsdag d. 8 marts. Mellem klan onsdag d. 14 marts.
Arbejds- og skolelørdage:
d. 10 marts og 21 april kl. 10.00 – 14.00.
Næste Pædagogiske dag:
Er annonceret til torsdag d. 26 april. Den bliver i stedet rykket til fredag d. 13 april – Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du
har mulighed for at tage din tørn der.

På mandag skal vi sige hjertelig velkommen til Enu, der starter i lille klan og hans forældre Ask og Michaela.
Vi ses på mandag
Glædelig weekend til jer alle!

Bedste hilsner fra os voksne på skolen