Skolen For Livet søger erfaren friskolelærer pr. 1. august 2017

Vi er en lille ny Grundtvig – Koldsk friskole, der har til huse på en naturskøn, økologisk gård på Møn. Vi er en mobil- , test  og prøvefri skole med ca. 35 børn og  5 lærere efter sommerferien. Vi er en lokal forankret grøn omstillingsskole med globalt udsyn og frivillige fra hele verden, der hjælper med skolens selvforsynende have, madlavning og meget mere.

Vi søger en lærer med et kærligt hjerte, der kan lide at undervise både store og små børn og som har mod på og lyst til udvikling af skolens hverdag med aldersintegrering, tværfaglig projektundervisning, differentiering, faglig sparring og anerkendende pædagogik.

Kan du byde ind med et par af disse fag:
Sprog, idræt, billedkunst og natur/teknik – så hold dig ikke tilbage!
Hvad og hvilke fag du ellers kan byde ind med, er vi spændte på.

Vi har lyst til at faglighed skal være skabende og børnene handlekraftige. Det er derfor vigtigt, at kunne se muligheder i at koble boglige fag sammen med praktisk værkstedsundervisning, årstiderne, naturen og ture ud i verden, samt have evne til at danne sunde relationer gennem en dialogisk/sokratisk tilgang og værdsættelse af hvert enkelt barn.

Vi tager udgangspunkt i børnenes vækstpunkter og benytter undervisningsmetoder, der fremmer børnenes glæde ved og evne til at planlægge, organisere, evaluere og stille krav til egen arbejdsindsats og resultater. Vi vægter den  kreative og musiske tilgang højt  i undervisningen og arbejder med børnenes selvberoenhed gennem bl.a. meditation, fortælling og sang.

Det er afgørende for os, at børnene begejstres af hverdagen og tager så meget af den med sig ind i fremtiden som reelle livskundskaber, med konstruktiv indflydelse på egne livsmuligheder.
Trivselsarbejdet for børnene og samarbejdet med forældrene er sammenhængende og bærende elementer på skolen. Du skal derfor være indstillet på at bruge den nødvendige energi på de områder, sammen med varetagelsen af øvrige opgaver.

Vi er inspireret af ny forskning, samt helte som Ken Robinson, Dewey, Freinet, Steiner og selvfølgelig de Herrer Grundtvig og Kold.

Er du tændt på muligheden for et unikt lærerjob i et lille læringsmiljø, en nystartet kultur under udvikling i et smukt hjørne af Danmark – så skriv til os.


Skolen for Livet
Kostervej 60
4780 Stege
post@skolenforlivet.nu

Stillingen er på 30 – 37 timer.

Ansøgningsfrist d. 23 juni, men gerne før. Samtaler i uge 26.

Åbent Hus lørdag d.17.juni kl. 11-13 for interesserede lærere, forældre og børn. Informationsmøde kl. 12.00 i salen.

Løn og ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

For yderligere oplysninger kontakt forstanderne Kaspar Jørgensen 52656754 eller Tina Corneliussen 61688204.

“If you`re not prepared to be wrong, you will never come up with anything original”
Ken Robinson