Skolen søger dansk-/engelsklærer til mellemtrin og udskoling.

Er du en ildsjæl, der brænder for at lave skole, hvor omdrejningspunktet er
Grøn Omstilling – er dette måske stillingen for dig?

Vi søger en lærer til følgende fag: Dansk og Engelsk på mellemtrin og i udskolingen,
samt gerne et af følgende fag: Fysik/Kemi, Håndarbejde eller Håndværk.

På Skolen for Livet skal du kunne se dig selv i skolens værdigrundlag. Du skal have kendskab til naturen og håndens arbejde og en intention med din lærergerning. Udover din faglighed, er det afgørende, at du kan lytte, være nysgerrig og tage ansvar. Du skal være en synlig kulturbærer, der tør gå forrest og arbejde ud fra den særlige ånd, der kendetegner et anerkendende og ligeværdigt menneskesyn – med kærlighed og relationskompetence. Vi forventer, at du har et helhjertet ønske om at engagere dig i skolens pædagogik og tværfaglige didaktik i et tæt og rummeligt samarbejde med dine arbejdskollegaer.

På Skolen for Livet er børn, forældre, medarbejdere og internationale frivillige sammen om at skabe en hverdag i et trygt og nærværende læringsmiljø. Vi bor i et nybygget halmhus på en gård med seks ha. jord og økologisk skolehave i udkanten af Stege. Vi spiser vegetarisk/vegansk frokost på skolen hver dag og kalder os en højskole for børn. Vi underviser i projekter under temaer, der knytter sig til årstider, fag, globalt og lokalt udsyn.
Det er vores intention, at børnene udvikler visdom, handlekraft, ansvarlighed, samt tilknytning til – og forståelse for – natur og fællesskaber. For at give børnene et grundlag for fremtidig livsduelighed, er det afgørende for os, at de opmuntres og begejstres af hverdagen og tager så meget af den med sig ind i fremtiden som reelle livskundskaber, med konstruktiv indflydelse på egne livsmuligheder.

Trivselsarbejdet for børnene og samarbejdet med forældrene er sammenhængende og bærende elementer på skolen. Du skal derfor være indstillet på at bruge den nødvendige energi på de områder sammen med varetagelsen af øvrige opgaver.

Vi tilbyder;

● Børn med stærke meninger, god fantasi og evne til at lytte og lege, som du kan lære at kende og arbejde tæt sammen med i nysgerrighed og gensidig glæde.
● Lille arbejdsfællesskab med søde, kloge og ansvarsfulde kolleger, hvor det at tænke og handle ud af boksen bliver værdsat.
● Æstetiske rammer på lille landbrug med undervisning i et nybygget halmhus.
● Mobil-, lektie- og testfri skolekultur.
● Aldersintegreret undervisning, små klasser og høj faglighed.
● En forudsigelig struktur og hverdag med sang, musik, håndværk, have, fællesspisning, fortælling og projektundervisning.
● Globalt udsyn med mangfoldighed af fremmedsprog og frivillige hjælpere fra rundt om i verden.
● Udeskole med fokus på udvikling af robuste og glade børn, der kender naturen og kan tage vare på den.

Vi forventer;

● At du kan tilrette differentieret undervisning og arbejde konsulterende på det enkelte barns niveau.
● At du kan opmuntre, definere og motivere med begejstring, visdom og kærlighed.
● At du kan opdrage til medbestemmelse, ligeværd, demokrati og fællesskab.
● At du har blik for det enkelte barns faglige udvikling og generelle trivsel, og kan arbejde med vækstpunkter som udgangspunkt for stilladsering.
● At du prioriterer tværfagligt samarbejde, pædagogisk udvikling, feedback og sparring blandt dine kolleger højt.
● At du forstår undervisning som en individuel dannelsesrejse og kan tænke pædagogik og værkstedsundervisning sammen med projektbaseret læring.
● At du anerkender faglighed som værende livsvisdom på flere planer fx også evnen til at samarbejde, indgå i fællesskaber, reflektere og finde kreative løsningsforslag.
● At du er uddannet lærer og har erfaring med enten Steiner-, Lille-, Fri- eller Højskolebevægelsen.

Stillingen er på 32 -37 timer. Ansøgningsfrist 3. november 2019.
Første runde af samtaler afholdes i ugerne 46 og 47.
Tiltrædelse 1. Januar 2020.
Ansættelse og løn aftales i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Send ansøgning, CV og evt. spørgsmål til post@skolenforlivet.nu.
For yderligere oplysninger kontakt skoleleder Kaspar Jørgensen 52656754

“If you`re not prepared to be wrong, you will never come up with anything original”
Ken Robinson