Den seneste undervisningsmiljøvurdering er udarbejdet i maj 2023 med udgangspunkt i materialet fra Dansk Center for Undervisningsmiljø og omdannet til Skolen for livets trivsels blomst. Undersøgelsen er udført i to dele, således at Spire, Øst og Syd (0.-3 kl.) har arbejdet med spørgsmål og svarmuligheder tilpasset deres aldersgruppe, og Nord og Vest (4. – 9. kl.) har arbejdet med spørgsmål og svarmuligheder tilpasset netop deres aldersgruppe.

Besvarelserne vil ud over at være tilgængelige på skolens hjemmeside, ligeledes anvendes som evalueringsredskab i bestyrelsen, personalegruppen, skolemøder, ved skolehjem samtaler og i ledelsen.

På den baggrund udvælges de fokus- og indsatsområder, som vi finder aktuelle ift. at arbejde videre med skolens undervisningsmiljø i de kommende år, og der udarbejdes en handleplan.

Overordnede resultater undervisningsmiljøundersøgelse Marts 2023 

Gennemlæsningen af besvarelserne har gjort os særligt opmærksomme på følgende.

  • At over 95% af børnene i Spire (0 årgang) og Øst (0.–2.årgang) og Syd (3.– 5. årgang) er meget glade eller glade for at gå i skole. I Nord (6. – 7. årgang) er 87 % af eleverne meget tit eller tit glade for at gå i skole.
  • At over 98 % af børnene i Spire, Øst og Syd er glade for de voksne på skolen. (Nord og Vest har ikke fået dette spørgsmål)
  • At 98 % af børnene i Spire, Øst og 97% i Syd oplever, at de lærer noget spændende i skolen. I Nord synes 5 % af børnene at undervisningen sjældent er spændende. i Vest ( 2%) synes aldrig, at undervisningen er spændende.
  • At 98% af børnene i Nord meget tit eller tit er glade for deres Klan (klasse), mens de sidste 2% er det en gang imellem. I Vest er det 85% der tit er glade for deres Klan og 15% er det en gang imellem.
  • 67% af børnene i Spire, øst og 45 % i Syd kan lide pauserne i skolen. I Nord kan 76% meget tit eller tit lide pauserne, og i Vest kan 77 % meget tit eller tit lide pauserne.
  • At 100% af eleverne i Spire, Øst og Syd synes, at de voksne er gode til at hjælpe dem i skolen.
  • At 100% af børnene i Spire, Øst og % i Syd oplever, at der er gode udeområder på skolen. 98% af børnene i Nord og 97% i Vest synes godt om udeområderne på skolen.
  • At godt 84 af børnene i Nord synes, at det meget tit, tit eller en gang imellem lykkes for dem at lære det, de gerne vil i skolen. 71% af børnene i Vest synes at det tit eller en gang imellem lykkes for dem at lære det, de gerne vil i skolen.
Næste skridt: Gennemgang og evaluering af undersøgelsens resultater på tirsdagsmøder med de voksne på skolen og skolemøder frem mod sommerferien 2023. Herefter udarbejdes en handleplan.