ForældreABC

ForældreABC indeholder praktisk information om dét at være forældre til børn på Skolen for Livet.

Indholdsfortegnelse

FORÆLDREENGAGEMENT

Vi er stolte af og lægger et stort arbejde i, at Skolen for Livet er en skole, som rækker ud over kl. 16 og helt ind i livet for alle dem, som er tilknyttet skolen. Her er vi opmærksomme – på hinanden, på fællesskabet og på jorden.

Det betyder i praksis, at når man som forældre har valgt Skolen for Livet som skole for sit barn, har man samtidig valgt at være en engageret forælder. Der er mange måder at være engageret på. Først og fremmest forventer vi, at man er engageret ved aktivt at følge sit barns trivsel og udvikling socialt og fagligt, både individuelt og som en del af fællesskabet med de andre børn og skolens voksne.

Vi har altid brug for hænder og smil, når det gælder den praktiske dagligdag på skolen. Man kan bidrage med sin arbejdskraft på arbejdsdage, hjælpe til, når man kommer og går, undervise, når man har relevant viden om skolens igangværende projekt eller videregive særlige kompetencer. Man kan måske skaffe et brugt bord, en reol eller lignende eller tage med på udflugter og ture.

FORÆLDREFÆLLESSKAB

Fællesskabet blandt forældre og familier på Skolen for Livet sigter efter at opfylde skolens vision, også for de voksne. Dette fællesskab har foreløbig to ben. Det første er forældrearbejdet, hvis formål er at skabe og vedligeholde skolens fysiske rammer.

Dette arbejde er vigtigt, fordi skolen ikke kan eksistere uden, men det er også afgørende, fordi forældrenes arbejde på og omkring skolen fungerer som et eksempel for børnene. De oplever, at vi voksne gør en håndgribelig indsats for at skabe både deres daglige rammer og en ny fremtid.

Det andet ben er forældrekreds og skolekreds, hvis formål er at engagere skolens voksne i en fælles lærings- og udviklingsproces med fokus på grøn omstilling. Her vil der være foredrag, samtalesaloner eller andre læringsaktiviteter, så de voksne også kan blive rustet til at indgå dynamisk i samme projekt og proces som børnene.

FORÆLDRESAMARBEJDE

Vi har forskellige former for forældresamarbejde:

  • Der afholdes forældremøde 2-3 gange om året. Ved disse mødere sætter vi fokus på den pågældende klans trivsel og hverdag. Her vil der være rum for snakke forældre og voksne fra klanen imellem. Forældremøderne er obligatoriske og evt. afbud skal meldes i god tid til de voksne på Skolen for Livet
  • Forældre- Skolekreds . Her arbejder vi med skolens visionsgrundlag, hører oplæg inde- eller udefra, debatterer etc. Disse aktiviteter skaber en fælles udvikling og forståelse og styrker fællesskabet i forældregruppen.
  • Hygge-kom-sammen. Vi kan også invitere til hyggeeftermiddag i klanen eller på tværs af klaner, for at forældre og børn og voksne på skolen lærer hinanden godt at kende.

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

Fra medarbejdernes side er vi altid åbne for dialog, både de små snakke i hverdagen eller i form af aftalte møder, når der er problemer eller andet, som bør drøftes. Bedst er det at eventuelle problemer eller tvivlsspørgsmål ikke vokser sig unødigt store, men løses hen ad vejen og i udgangspunktet helt i voksenhøjde. Vi tager udgangspunkt i, at forældrene kender deres barn bedst.

Derfor opfordrer vi jer til at tage kontakt til os, hvis der er problemer eller spørgsmål, I ønsker at tale med os om. Meget af kontakten hos de mindre børn foregår ganske naturligt i dagligdagen, ved aflevering og afhentning af jeres barn, men tag endelig også fat i os.

SKOLE-HJEM-SAMTALER

Evaluering er flerstrenget på Skolen for Livet. Det er den daglige snak om, hvordan et projekt eller en aktivitet går, og hvad man gerne vil lave i morgen; det er midtvejs- og slutevaluering af innovationsprojekter; det er synliggørelse af det, man har lært og produceret i projekter; og det er samtaler i klaner.

To gange om året holder vi desuden trivselssamtaler, hvor børnene er med.

FORÆLDREARBEJDSDAGE

Vi indkalder til tre forældrearbejdsdage på et år. Forældrearbejdsdage er som regel en lørdag fra kl. 9-15 hvor vi laver alle mulige praktiske ting, ordner, rydder op, bygger, maler, ordner det grønne og meget mere.

FORÆLDRE UNDERVISER I KLANER OG PASSER LEGERIET FEM GANGE PÅ ET ÅR

Det er en dag, hvor forældrene passer skolen, så medarbejderen kan holde pædagogisk dag. Vi skal bruge mindst 2 voksne til hver klan i skoletiden og 5 voksne i Legeritiden. Hvilke aktiviteter man vil lave med børnene, bestemmer forældrene selv, med hjælp fra de voksne på skolen, i det omfang I oplever at have brug for det.

Dagene er undervisning for børnene. Dagene er vigtige – både for forældrenes mulighed for at lære børnene og skolen bedre at kende, men også for medarbejdere og ledelse, der bruger dagene til faglig fordybelse og planlægning af undervisning.

AFLEVERING OG HENTNING

Aflevering


Skolen åbner kl. 8, og klokken 9.00 skal alle børn senest være mødt ind. Skoledagen begynder med morgensamling. Det er meget vigtigt for os, at vi er i gang kl.9.00 med morgensang, så kom i god tid.

Hentning


Skoletiden slutter kl 13.15 for Spirer, kl. 13.30 for Øst og Syd, for Vest og Nord kl. 14.00. Der er Legeri indtil kl. 16. I Legeritiden kan børnene blive hentet, eller selv tage hjem, hvis det er aftalt med skolen. Det er vigtigt, at I får sagt farvel til en voksen, så vi kan krydse barnet ud, når I går.

Vi vil også meget gerne have, at forældre hjælper barnet med at rydde op efter sig selv, inden I går. Når I har tid, må I også gerne se, om der er andet, I kan gøre. Derudover vil vi opfordre forældrene til at spørge barnet om, hvad det har lavet i skolen, da det danner bro mellem skoledagen og resten af barnets liv. Vi søger at sætte læringslysten og nysgerrigheden i højsædet i alt, hvad vi gør. Derfor er det vigtigt, at skole og hjem samarbejder om at demonstrere lyst, nysgerrighed og refleksion, når vi er på skolen.

SYGDOM

Sygdom meldes til klanleder på mail inden kl. 9.

MADPAKKER, TI-MAD OG VAND

Vores skoledag indeholder to pauser: ti-pausen og frokostpausen. Derfor har børnene også brug for to madpakker. “Ti-maden” spises kl 10 og er tænkt som et mellemmåltid (lidt frugt, nødder, en lille mad efter behov), som sørger for, at man ikke går ned på energi og overskud. Tal med dit barn om, hvor meget mad, han eller hun har brug for i ti-pausen, det er meget forskelligt. I ti-pausen er det ikke et krav at man sætter sig ned og spiser, man kan altså bare tage sin gulerod, klapsammen eller andet med i hånden og lege. Det er godt for barnet at ti-maden indeholder noget andet end madpakken. Pak det hver for sig. Husk navn på ti-mad, madpakke og drikkedunk.

Selve madpakken hører til frokostpausen, hvor vi sidder sammen i klaner og spiser. Vi tror på, at det gode måltid er mere end den mad, vi spiser – det kan være en oplevelse, der skærper sanserne og vækker vores følelser. Det samler mennesker, udvikler relationer og styrker vores fællesskaber. Gode måltider er livskvalitet, og derfor er måltidet en væsentlig del af vores hverdag.

Alle børn skal have vand med hver dag i en drikkedunk. Dels fordi vi skal have mulighed for at gå ud og spise madpakke uden for skolen, og dels fordi trafikken i vores lille køkken og antallet af kopper til opvask eksploderer, når børnene ikke har drikkedunk med. Det er rigtig vigtigt, når vi er en udeskole, at alle børn har vand med i deres tasker hver dag. Selve maden skal være sund og nærende, så dit barn har energi til hele dagen. Vi vil gerne bede jer om at undgå sukker i madpakkerne.

PRAKTISK TØJ OG TASKER

Vi vil gerne altid have mulighed for at rode med jord, klatre i træer og ligge i græsset. For at det kan lade sig gøre, er det vigtigt, at alle børn, små som store, altid har passende tøj til rådighed. Det vil sige, at man altid skal have regntøj og gummistøvler med, eller der skal ligge et sæt permanent på skolen. Børnene skal selv vide, hvor deres regntøj er, og der skal være navn i. Derudover skal børnene om vinteren have godt overtrækstøj, som man kan bevæge sig i og som holder én varm og tør.


Barnets skoletaske skal være god at gå med og ikke for stor. Ofte går vi langt med taskerne på turdage. Sørg for, at der kun ligger det i tasken, der er nødvendigt på ture; resten kan ligge i garderoben. Hvis I er i tvivl, om tasken er god nok til formålet, så gå en lang tur med rygsækken på.

UDESKOLE OG UDEDAGE

Vi tilstræber, at alle børn har undervisning ude hver dag, og at alle børn mindst en dag om ugen har en hel udedag. Udedag kan være undervisning uden for skolens område, det kan være ture og undersøgelser og besøg.

Vi tilstræber faste turdage, men melder også ud i nyhedsbrevet hver uge.

LEGERIET

Legeriet er skolens fritidsordning, som hver dag har åbent fra skolens afslutning til kl. 16.00.
Der er to voksne i legeriet hver dag. Vi tilstræber, at Legeriet er en del af den hverdag, vi hele tiden ønsker at skabe for og med hinanden, hvor fordybelse, respekt, tillid og gensidig opmærksomhed er med i det hele, hele dagen, både i det faglige og det sociale.


Når man skal have fat i voksne i Legeritiden, skal man ringe på Legeritelefonen tlf: 42445766

LEGETØJ

Som udgangspunkt skal børnene ikke have legetøj med i skole. Dette er et pædagogisk valg, da vi oplever, at mange af de relations-opbyggende og sociale lege bliver udfordret af medbragte ting og sager. Hvis et barn i en periode har brug for at have noget med hjemmefra, af den ene eller anden grund, aftaler I det med klanleder.

MOBILTELEFONER

Børnene skal have eventuelle mobiltelefoner i tasken, og de skal være slukkede eller på lydløs, gerne på flytilstand. Mobiltelefoner skal kun bruges efter aftale med voksne – også i Legeritiden. De største børn bruger jævnligt mobiler til undervisningsbrug, men det styrker nærværet på skolen og mindsker forstyrrelser, at vi ikke bruger mobiltelefoner i skole- og legeritid. Vi vil derfor også gerne opfordre jer forældre til ikke at kontakte børnene i både skoletiden og i legeritiden.

FØDSELSDAG

Forældre skal inden barnets fødselsdag sikre sig, at klanleder ved besked og i samarbejde aftale mht til “dele ud”. Til morgensamling vil barnet blive fejret. Barnet vælger instrumenter til fødselsdagssangen,og vi synger og råber hurra for barnet.

Hvis barnet deler ud, ønsker vi, at det er med et minimum af sukker.

Vi vil gerne mindske sukkerindtaget og give børnene en fornemmelse af, at sundt også kan være festligt. Barnet må meget gerne have noget med at dele ud; find selvfølgelig noget barnet synes er lækkert, men inddrag gerne barnet i en proces om at vælge noget der både er lækkert og sundt. Det kan være frugt (skåret ud og gjort klart), frugtsalat, lakridsrod, hjemmebagt kage med et absolut minimum af sukker – altså en sund kage – boller eller noget mere madlignende. Vi vil gerne styrke sammenholdet mellem børnene på tværs af køn og yndlingsvenskaber; derfor er hovedreglen, at man inviterer hele klanen, barnet er i, på det tidspunkt fødselsdagens skal holdes. Det er selvfølgelig muligt at invitere mere end én klan.

Samtidig vil vi gerne styrke opmærksomheden på og glæden ved at give samt mindske det materielle i fødselsdagstænkningen. Sidstnævnte betyder for eksempel, at gaver til private fødselsdage fx kan være genbrug fra egen samling, noget man ikke længere selv bruger, men som man tænker, at fødselaren kunne blive glad for. Det kan også være noget, man selv har lavet, eller man kan blive enige om at gå flere/hele klanen sammen og købe én ting. Vi vil gerne opfordre jer til at hjælpe hinanden med at fastholde dette i klanerne.

KOMMUNIKATIONSKANALER

Vi har en række kommunikationskanaler. Vi har skolens hjemmeside, hvor man blandt andet kan læse om skolens værdigrundlag og skolens vedtægter. Derudover har vi en mailgruppe, hvor medarbejdere har mulighed for at kontakte alle forældre med information og en mailgruppe til hver klan, hvor medarbejdere og forældre har mulighed for at give hinanden information. Maillgruppernes formål er at give mulighed for at sende information ud, ligesom det er forældrenes mulighed for fx at kunne invitere en klan til fødselsdag.

Hvis man ønsker en debat eller dialog om værdier, beslutninger eller forældre-initiativer, går man til skolelederen, der tager punktet med til tirsdagsmøderne, hvor medarbejderne har mulighed for at drøfte, hvordan problematikken eller initiativet skal håndteres. Sagen/forespørgslen kan også lande hos bestyrelse eller forældreråd eller måske udmønter den sig ved en aftale – eller måske kan debatten være af så væsentligt karakter, at skolen indkalder til forældremøde, hvor forældrene har mulighed for at tage dialogen.

Mailadresser til skoleleder, den enkelte medarbejder og bestyrelse kan findes på skolens hjemmeside. Man er altid velkommen til at kontakte skoleleder, medarbejdere og bestyrelse med spørgsmål. Man skal være opmærksom på, at bestyrelsen arbejder frivilligt, og at der kan være svartid, inden de har mulighed for at besvare den enkelte henvendelse.

Skolen må på grund af GDPR-regler ikke udlevere en liste med kontaktoplysninger på alle børn og voksne i forældrekredsen. Forældre må gerne i de enkelte klaner laver en klan-liste med kontaktinformation, der sendes rundt, ligesom Forældrerådet gerne må samle kontaktoplysninger på forældre og børn og sende dem rundt til forældrekredsen.

NYHEDSBREV

Nyhedsbrevet kommer typisk fredag eftermiddag og sendes på mail til alle forældrene. Nyhedsbrevet indeholder både information om ugen, der er gået, ligesom nyhedsbrevet også er forældrenes og barnets mulighed for at forberede sig på den kommende uge.

Det er det vigtigt, I enten læser op for barnet/børnene eller sørger for, at barnet selv læser sammen med jer hver uge. Benyt lejligheden til at tale lidt om skolehverdagen og om, hvad barnet har oplevet og glæder sig til. I vores projektbaserede skoleform er det vigtigt for både børn og forældre at skabe opmærksomhed og forståelse for, hvad vi er i gang med at gøre og lære; det er en del af fagligheden. Nyhedsbrevet er med til at skærpe denne opmærksomhed og få den til at række ud over skoletiden. Det er derfor vigtigt, at I derhjemme får opbygget en hyggelig rutine, hvor I læser nyhedsbrevet sammen og taler om indholdet.

PPR

Skolen er tilknyttet PPR i Vordingborg (Pædagogisk psykologisk Samarbejde). Det betyder, at vi holder to møder med PPR en gang om måneden torsdage i tidsrummet kl. 9.00-11.00. På disse møder drøftes indsatser, problemstillinger, handlingsplaner eller andet med forældrene omkring deres barn. Det er PPR, der kan indstille til specielle indsatser, støtteforanstaltninger, undersøgelser eller andet i kommunen. Vi kalder disse møder for dialogmøder. Indstillingen til sådant et møde vil altid være i dialog med forældrene, hvor man bliver bedt om at udfylde et skema med særlige spørgsmål. Forældre kan også bede skoleleder om at få deres barn indstillet til et dialogmøde. På dialogmøder kan vi tilkalde ergoterapeut, tale- høre-lærer, familieafdelingen og andre relevante aktører i kommunen, som kan være relevante for det enkelte barns udfordringer.

SSP SAMARBEJDE

SSP samarbejdet betyder et samarbejde mellem socialforvaltning, skole og Politi. Skolen er med i samarbejdet og deltager i møder med SSP cirka otte gange om året.

SSP er et samarbejde med det formål at forebygge kriminalitet for unge under 18 år.

Indsatsområder er alkohol, rusmidler, tyveri, dokumentfalsk, brug af sociale medier, deling af billeder på nettet og aktiviteter i fritiden.

Vi har besøg af SSP cirka to gange årligt eller efter behov.

FORÆLDRERÅD

Forældrerådet skriver om sig selv:

Forældreråd er et råd bestående af en forældre fra hver klan og vælges ved hvert skoleårs begyndelse ved første forældremøde i klanen. Man sidder i forældrerådet, indtil et nyt udvalg er valgt ind. Der vælges en høvding, der er tovholder, indkalder til møder, tager referat og sikrer, at rollerne overholdes.

Forældrerådets roller:

Tina fra kontoret skriver ud til repræsentanterne i klanerne, når en ny familie starter på
skolen. Derefter rækker forældrene ud – i en fællesmail til hele klanen – og byder velkommen. Forældre præsenterer sig, med navn, slægtskab og gerne mail og tlf nr, så den nye familie trygt kan tage fat i alle, hvis der er behov for det.

Forældrerådets kernefunktion er sociale arrangementer i klanerne, efter skole og kan evt. skabe faste traditioner, som letter planlægningen. Forældrerådet koordinere datoer med resten af årshjulet. Der drøftes sommerfest, forældrefest og festival. Forældrerådet efterlyser foredragsholdere til tema-aftener, hvor alle interesserede er inviterede, som i forældreABC kaldes forældreakademi.Forældrerådet foreslår SSP samarbejde, digital dannelse for børn og voksne – Der er et stort behov..

Forældrerådet er skolens heppekor. De skriver ud i klaner og husker på møder og
arbejdslørdage og sørger for en god stemning.

Kommunikationsveje

Trekanten :
Kontaktlærer →Ledelse→Bestyrelse.

Aldrig bagom, udenom eller andet – det er destabiliserende for organisationsstrukturen.
Hvis kommunikationen er helt strandet, går man videre, over et led. Forældrerådet kan vejlede i hvem folk skal tage fat i og evt støtte op om at bruge de ansatte på skolen og opfordre til åben dialog. Forældrerådet henviser til kalenderen, forældre ABCen og andre lignende opklaringer. Forældrerådet tager ikke stilling til konkrete situationer. Forældrerådet behandler emner knyttet generelt til forældreskabet og komme med ideer til kultur omkring fødselsdagsgaver, behov for dialog om fælles retningslinjer eller andet, der ikke er skole-relateret.