ForældreABC

I ForældreABC’en kan I finde information om skolens hverdag og praktiske ting. ABC´en kan løbende blive opdateret. Visionerne bag og begrundelserne for skolens hverdag finder I på skolens hjemmeside. Vi arbejder med dem løbende.

PARKERING

Al parkering skal foregå ude på området ved pileanlægget.

AFLEVERING OG HENTNING

Aflevering
Skolen åbner kl. 8.
Kl. 8. 55 skal alle børn senest møde og være klar til morgensamling kl 9.00. I skal sørge for at have god tid til at aflevere eller til at møde ind, hvis barnet selv tager i skole. Vi lærere starter dagen på lærerværelset med et morgenmøde fra 8.30 – 8.45. Herefter tager vi imod børnene og forbereder morgensamling eller undervisning. Vi ønsker at skabe en morgenstund sammen med børnene som er stille, nærværende og rar, derfor er skolestuerne lukkede for forældre om morgenen. Hver morgen er der en ”tage imod voksen”; i lærermødetiden er det en af de frivillige. Tage-imod-voksen giver hånd og siger godmorgen, når børnene ankommer. Da vores skole er lille, er vi afhængige af at alle, forældre som børn, samarbejder om at være klar til at morgensamling starter kl 9.00. Der skal barnet altså være skrevet på “komme-og-gå-sedlen”, de sidste morgenknus være givet og forældrene have taget afsked. Hvis I kommer for sent til morgensamling, så send jeres børn stille ind eller vent til morgensamlingen er slut.

Hentning
Skoletiden slutter kl. 14.00 og derefter er der Legeri (SFO) indtil kl. 16. I legeri-tiden kan børnene blive hentet, eller selv tage hjem, hvis det er aftalt med skolen. Ved afhentning skal barnet og den voksne huske at krydse sig ud på “komme-og-gå-sedlen” og sige farvel til en af de voksne, som er i legeriet. Vi vil også meget gerne have, at forældre hjælper barnet med at rydde op efter sig selv, inden I går. Når I har tid, må I også gerne se, om der er andet I lige kan gøre. Derudover vil vi opfordre til at spørge barnet om, hvad det har lavet i dag, da det danner bro mellem skoledag og resten af barnets liv. Vi søger at sætte læringslysten og nysgerrigheden i højsædet i alt, hvad vi gør. Derfor er det vigtigt, at I som forældre demonstrerer lyst og er nysgerrige og undrende, når I er på skolen.

DAGENS OPBYGNING

På Skolen for Livet arbejder vi i projekter. Projekterne kan være på en uge eller 6 uger; fælles for dem er, at vi erfarer, sanser, undersøger, eksperimenterer, læser, producerer inden for et overordnet tema og indarbejder forskellige typer af læring i projektet: humanistisk, naturvidenskabeligt, bevægelse, udeskole, fællesskab, sang, håndværk, æstetik, besøg af mennesker, besøg andre steder og meget mere. Derfor har vi ikke et fast skema, da vi ikke kun skal være omstillingsparate, vi skal også være forundringsparate. Dagen har dog et grundskelet, som er bygget op således:

9.00 – 9.15 : Sang og morgensamling
9.15 – 10.00: Skoletid
10.00 – 10.30: Ti-pause
10.30 – 11.30: Skoletid
11.30 – 12.30: Frokost og pause – alle er ude.
12.30 – 13.30: Skoletid
13.45 – 14.00: Oprydning og rengøring
14.00 – 16:00: Legeri

BØRNEGRUPPER

Vi arbejder i forskellige gruppekonstellationer alt efter, hvilket arbejde vi laver.

Skoleklaner: Vi har 3 klaner – Kongeørne, Ulve og Skriverne, som er opdelt i alder fra 0.-8.klasse. I skoleklaner arbejder vi på nogle typer af ture og i morgentimer med dansk og matematik. Disse grupper bliver overordnet opdelt i Bogstavgruppen (de yngre børn), Øvegruppen (blandet alder), Læse/Skrivegruppen (de ældre børn). Disse grupper har typisk 12-14 børn og er børnenes primære grupper. I disse grupper er børnene fagligt og socialt nogenlunde på niveau med de øvrige i gruppen. Grupperne fungerer som en base for både voksne og børn: Det er i denne gruppe, der er tilknyttet en primærvoksen og det er her, børnene bruger mest tid.

Fleksible grupper: En anden konstellation i skolehverdagen er de fleksible grupper, hvor børnene er opdelt efter, hvor de lige nu står socialt og fagligt. Grupperne hedder fleksible grupper, fordi vi med jævne mellemrum flytter børn rundt, når der er behov. I disse grupper fordyber vi os i projekter og laver aktiviteter, som vi vurderer med fordel kan være mere alders- eller niveaudelt.

Værkstedgrupper: I værkstedsgrupper har børnene valgfrihed. Denne gruppeform styrker sammenhold på tværs af alder, køn og andre forskelligheder.

TI-MAD FROKOST OG VAND

Vores skoledag indeholder to pauser: Ti-pausen og frokostpausen. “Ti-maden” spises kl 10 (sjovt nok) og er tænkt som en lille hapser (lidt frugt, nødder, en lille mad eller lign.), som sørger for, at man ikke går ned i energi og overskud. I Ti-pausen er det ikke noget krav, at man sætter sig ned og spiser; man kan altså bare tage sin gulerod, klapsammen eller andet med i hånden og lege. I frokostpausen sidder vi sammen og spiser. Vi tror på, at det gode måltid er mere, end den mad vi spiser – det kan være en oplevelse, der skærper sanserne og vækker vores følelser. Det samler mennesker, udvikler relationer og styrker vores fællesskaber. Gode måltider er livskvalitet og derfor er måltidet en væsentlig del af vores hverdag. Vi får præsenteret maden af køkkenfolket på engelsk, børnene oversætter og gentager engelske ord, vi velsigner maden og spiser samlet i et kvarter. Vi afslutter frokosten med fælles beskeder og takker for maden, inden vi går fra bordet. I frokostpausen er det et krav, at børnene er udenfor i den friske luft. Maden på skolen er økologisk, vegansk og vegetarisk, den er sund og nærende, hovedsagelig selvforsynende og den sikrer, at dit barn har energi til hele dagen. Vi vil gerne undgå sukker i maden. Alle børn skal have vanddunk og turtaske med hver dag, da vi skal have mulighed for at gå ud og spise uden for skolen.

LEGERIET

Legeriet er skolens fritidsordning, som hver dag har åbent fra skolens afslutning kl. 14.00 til kl. 16.00. Ligesom Legeriet fysisk er samme sted som skolen, er det vores ambition, at den mentalt også er en forlængelse heraf. Vi ønsker at Legeriet er et fristed, et sted hvor der er frihed til selvfordybelse, relationsfordybelse og venskabsfordybelse. Maden er en stor del af at trives og føle sig “hjemme” og derfor serverer vi hver dag Legeri-mad omkring kl 14.30, som er et lille (og populært!) måltid til eftermiddagssulten. Der er 3-4 voksne i Legeriet hver dag. Helle er hovedansvarlig, Julie lapper over og de frivillige hjælper hver dag med leg, spil og mad. Legeriet er derfor ikke en isoleret størrelse, men en del af den hverdag, vi hele tiden ønsker at lave for hinanden, hvor fordybelse, respekt, tillid og gensidig opmærksomhed er med i det hele, hele dagen, både i det faglige og det sociale.

LEGETØJ

Som udgangspunkt skal børnene ikke have legetøj med i skole. Dette er et pædagogisk valg, da vi oplever at mange af de relationsopbyggende og sociale lege bliver udfordret af medbragte ting og sager. Hvis et barn i en periode har brug for at have noget med hjemmefra, af den ene eller anden grund, aftaler I det med en voksen fra skolen.

UDESKOLE og UDEDAGE

Vi tilstræber, at alle børn har masser af undervisning ude. Udedag kan være undervisning uden for skolens område, det kan være ture, undersøgelser og besøg. Det vil oftest stå i Nyhedsbrevet hvilke dage vi har udedag, men vi kan også bestemme os for at tage mere spontant ud af huset i løbet af ugen. Derfor skal børnene altid have tøj og turtaske til rådighed i garderoben.

PRAKTISK TØJ OG TASKER

Vi vil gerne altid have mulighed for at rode med jord, klatre i træer og ligge i græsset. For at det kan lade sig gøre, er det vigtigt, at alle børn altid har passende tøj til rådighed. Det vil sige, at man altid skal have regntøj og gummistøvler med eller til permanent at være på skolen. Børnene skal selv vide, hvor deres regntøj er – og der skal være navn i. Derudover skal børnene om vinteren have godt overtrækstøj, som man kan bevæge sig i og som holder én varm og tør. Barnets turtaske skal være god at gå med og ikke for stor. Ofte går vi langt med taskerne på turdage. Sørg for, at der kun ligger det i tasken, der er nødvendigt på ture, resten kan ligge i garderoben. Hvis I er i tvivl, om tasken er god nok til formålet, så gå en lang tur med rygsækken på.

Børnene skal have egne penalhuse med i skole. Men vi vil gerne kunne vælge fælles for børnene, hvilke materialer børnene tegner og skriver med og på. Derfor er der en kodeks for indhold i penalhuset – gode blyanter, viskelæder og blyantspidser. Ingen tudser.

NYHEDSBREVE

Det er en væsentlig del af forældreansvaret at holde sig selv og børnene orienteret om skolens dagligdag, praktiske ting, etc. Vi forventer, at I jævnligt tjekker, om der er nyt fra skolen. Vi har to forskellige typer af informationsmails på skolen:

Nyt fra kontoret:
Kontormails er primært en mail fra bestyrelsen, lærerne eller Kaspar. Disse mails indeholder primært praktisk information, lige fra om børnene skal have noget specielt med dagen efter eller om vi mangler hjælp med at pudse vinduer. De kommer gerne i ugens løb uden fast skema.

Nyhedsbreve:
Nyhedsbrevet kommer typisk i weekenden og er et ugentligt brev fra lærerne. Nyhedsbreve er lærernes redskab til at evaluere og fastholde den uge, vi lige har været igennem, samt den kommende uge, til både børn og forældre. Der vil altid være et afsnit, som også er til børnene. Dette afsnit er vigtigt, I enten læser op for barnet/børnene eller sørger for, at barnet selv læser. Benyt lejligheden til at tale lidt om skolehverdagen og hvad barnet har oplevet og glæder sig til. I vores projektbaserede skoleform er det vigtigt for både børn og forældre, at skabe opmærksomhed og forståelse for, hvad vi er i gang med at gøre og lære; det er en del af fagligheden. Nyhedsbrevene er med til at skærpe denne opmærksomhed og få den til at række ud over skoletiden. Det er derfor yderst vigtigt, at I derhjemme får opbygget en hyggelig rutine, hvor I læser nyhedsbrevene sammen og taler om indholdet.

ANSVARSOMRÅDER: OPRYDNING OG RENGØRING

Skole er bedst, når det ikke er noget, nogen laver for andre. Men når det er noget, vi laver sammen – for hinanden. Det mener vi i hvert fald på Skolen for Livet. Man skal kunne være sig selv, men ikke sig selv nok. Livet på vores lille skole består først og fremmest i nærværet og opmærksomheden over for hinanden og overfor de ting, vi foretager os. Derfor har vi alle et ansvar i det daglige. Et af de ansvar er at passe godt på skolen. Hver gruppe børn får tildelt et ansvarsområde, som de har hovedansvaret for, så der ser pænt ud, når skoledagen er omme. Derfor rydder vi op og gør rent imellem 13.45 og 14.00 hver dag og i fællesskab den sidste time om fredagen, medmindre vi har været ude af huset hele dagen.

FORÆLDRERENGØRING

I det kommende skoleår bliver det skolens forældre, børn og frivillige, der gør rent på Skolen for Livet. Dels fordi det er en overskuelig opgave, som vi kan spare mange penge på at løse selv og som vi så kan bruge til mere personale – og dels fordi vi tror på, det er godt, at børnene er med til at holde deres skole fin og rar at være i. Der skal både gøres rent i ugens løb og i weekenderne.

Dagligrengøringen står børnene for i samarbejde med lærerne, men weekendrengøringen fordeles på alle skolens familier. I udgangspunktet er langt de fleste forældreopgaver på skolen frivillige opgaver, men vi har besluttet at fordele rengøringen administrativt, så det ikke bliver de samme få familier, der står med det for tit. Vi har lavet et “vagtskema”, hvor vi har fordelt to familier på hver weekend (efter ugenummer).
Skulle det vise sig, at rengøringen ikke er tilstrækkelig ved fælles hjælp, betaler skolen et rengøringsfirma for at opretholde en ordentlig hygiejne.

FORÆLDREENGAGEMENT

Vi er stolte af og lægger et stort arbejde i at Skolen for Livet er en skole, som rækker ud over kl. 16 og helt ind i livet for alle dem, som er tilknyttet skolen. Her er vi opmærksomme – på hinanden, på fællesskabet og på jorden. Det betyder i praksis, at når man som forældre har valgt Skolen for Livet som skole for sit barn, har man samtidig valgt at være en engageret forælder. Og der er mange måder at være engageret på.

Først og fremmest forventer vi, at man er engageret ved aktivt at følge sit barns trivsel og udvikling socialt og fagligt – individuelt og som en del af fællesskabet med de andre børn og skolens lærere. Derudover har vi altid brug for hænder og smil, når det gælder den praktiske dagligdag på skolen. Man kan bidrage med sin arbejdskraft på arbejdsdage, lige hjælpe til, når man kommer og går, komme i forældrelegeriet på tirsdage; undervise hvis man har relevant viden om skolens igangværende projekt eller videregive særlige kompetencer. Man kan måske skaffe et brugt fodboldmål, en reol eller lignende, gøre rent på toiletterne eller tage med på en tur. I dette skoleår går nogle forældre/bestyrelse i gang med projekt BEDGRUPPER, der både skal øge vores kendskab til hinanden og synliggøre vores kompetencer.

FORÆLDREMØDER

Vi kalendersætter to forældremøder per halvår med mulighed for at indkalde til et tredje møde, hvis der er behov. Formen på forældremøder i det kommende år bliver: Første møde er fælles informationsmøde for alle: Her vil vi arbejde med skolens hverdag og visionsgrundlag, have oplæg indefra eller udefra, debattere etc. Alt sammen for at styrke fællesskabet i forældregruppen, samt oplevelsen af at have et fælles udgangspunkt og viden om skolen. Det andet forældremøde vil foregå i mindre grupper og med mere konkrete spørgsmål, informationer og diskussion om skolens hverdag og børnenes trivsel.

FORÆLDRESKOLEDAGE

Ca. fem gange på et år indkalder vi til forældreskoledag. Ligesom med forældrelegeri er det en dag, hvor forældrene passer skolen, så lærerne kan holde pædagogisk dag. Vi skal bruge mindst fem voksne i skoletiden. Vi håber at mange vil støtte op om denne mulighed for at have en skoledag med børnene. Hvilke aktiviteter man vil lave med børnene, bestemmer forældrene selv, med hjælp fra lærerne i det omfang, I oplever at have brug for det.

SKOLELØRDAGE OG ARBEJDSDAGE

For at skoleåret opfylder kravet om 200 skoledage, holder vi fire skolelørdage på et skoleår – en hvert kvartal. Lørdagene er også arbejdsdage for forældre og er dermed en dag for både børn og voksne. Skolelørdagene er meget forskellige for børnene med fx. gæstelærere, årstidsfest, arbejde på gården, ture ud af huset eller andet.

FØDSELSDAG PÅ SKOLEN FOR LIVET

På skolen: Hvis barnet deler ud på sin fødselsdag, vil vi gerne have, det er med et minimum af sukker. Vi vil gerne mindske sukkerindtaget og give børnene en fornemmelse af, at sundt også kan være festligt. Barnet må meget gerne have noget med at dele ud; find selvfølgelig noget barnet synes er lækkert, men inddrag gerne barnet i en proces om at vælge noget, der både er lækkert og sundt. Det kan være frugt (skåret ud og gjort klart), frugtsalat, lakridsrod, hjemmebagt kage med et absolut minimum af sukker – altså en sund kage, boller eller noget mere madlignende. (Ønsket om mindsket sukker gælder også, hvis I ønsker at barnet deler noget ud af andre årsager end fødselsdag.) Fødselsdagsaftaler uden for skolen: Vi vil gerne styrke sammenholdet mellem børnene på tværs af køn og yndlingsvenskaber; derfor er hovedreglen, at man inviterer den gruppe, barnet er i, på det tidspunkt fødselsdagens skal holdes. Det er selvfølgelig muligt at invitere mere end en gruppe. Samtidig vil vi gerne styrke opmærksomheden på og glæden ved at give, samt mindske det materielle i fødselsdagstænkningen. Sidstnævnte betyder for eksempel at gaver til private fødselsdage fx. kan være genbrug fra egen samling, noget man ikke længere selv bruger, men som man tænker at fødselaren kunne blive glad for. Det kan også være noget, man selv har lavet, eller man kan blive enige om at gå flere/hele gruppen sammen og købe én ting. Vi vil opfordre til, at børnene desuden selv skriver fødselsdagskort/-tegning til fødselaren, så det så vidt muligt ikke ”bare” er noget forældrene ordner.

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

Fra skolen er vi altid åbne for dialog, både de små snakke i hverdagen eller i form af aftalte møder, når der er problemer eller andet, som bør drøftes. Bedst er det, at eventuelle problemer eller tvivlsspørgsmål ikke vokser sig unødigt store, men løses hen ad vejen og ofte helt i voksenhøjde. Vi tager udgangspunkt i, at forældrene kender deres barn bedst. Derfor opfordrer vi jer til at tage kontakt til os, hvis der er problemer eller spørgsmål, I ønskes at tale med os om. Meget af kontakten foregår ganske naturligt i dagligdagen, ved aflevering og afhentning af jeres barn, per telefon og e-mail og ved arrangementer og lignende. Hvis der sker ting I jeres eller jeres barns liv, som har større indflydelse på jeres liv, vil vi meget gerne have det at vide, så vi er i stand til at være der for barnet bedst muligt. Husk at komme med stort og småt til lærerne, i stedet for at lade noget vokse til eventuelle frustrationer eller misforståelser.

Vi samarbejder med Mette Folmer, familieterapeut, omkring problemstillinger med børn i hverdagen. Skolen yder tilskud til familier, hvor det er nødvendigt at hjælpen fortsætter ud i hjemmet, sådan at skole/hjem samarbejder rundt om barnet. Det er afgørende for barnets læring, selvværd og færden i fællesskabet, at det trives personligt og socialt. Vi vægter derfor dette bæredygtige tiltag meget højt. Mette er desuden supervisor for lærere og ledelse.

SKOLE-HJEM-SAMTALER – EVALUERINGSSAMTALER

Evaluering er flerstrenget på Skolen for Livet. Det er den daglige snak om, hvordan et projekt eller en aktivitet går – og hvad vi skal lave i morgen; det er midtvejs- og slutevaluering af projekter; det er synliggørelse af det, man har lært og produceret i projekter; og det er samtaler i grupperne. To gange om året holder vi desuden skole-hjem-samtaler, der også indgår i skolens evalueringsprojekt. Disse samtaler kan have lidt forskellig form, alt efter om barnet er med eller ej, men fælles er, at både lærere, barn og forældre forbereder sig til samtalen og at vi arbejder frem mod aftaler og mål, der skal styrke barnets trivsel og læring.

SYGEMELDING OG FRAVÆR

Hvis dit barn er syg eller af andre grunde ikke kommer i skole, skal dette meddeles til skoletelefonen på 5265 6754, gerne over sms. Hvis I skal have flere fridage i træk, skal I meddele det i så god tid som muligt til Kaspar. Da vi arbejder i projekter, kan det være forstyrrende for flere end barnet selv, at det er væk og der kan være forhold, der skal afstemmes.

ÅRSTIDSFESTER

Årets projekter og årets fester følger naturens gang. Vi har høstfest i det tidlige efterår, solhvervsfest inden jul og forårs-/sommerfest om foråret.
Vi tilstræber, at der er et forældredrevet festudvalg, der i samråd med lærerne arrangerer festerne.

Skolen for Livet vil gerne være et mødested for grøn omstilling i lokalområdet og holder, hvis det passer ind i projekterne, også offentlige arrangementer.