Procedure ved indskrivning af nye elever

Indmeldelsesblanket udfyldes og afleveres på kontoret eller sendes til skolens mail : kontor@skolenforlivet.nu

Indskrivningsgebyr på kr 300 indbetales som beskrevet på blanketten.

For at blive optaget på Skolen for Livet skal man udover at have udfyldt indmeldelsesblanketten og indbetalt indskrivningsgebyret aftale et besøg på skolen med skoleleder Dorthe Anthony. Derefter holdes der optagelsessamtale med skoleleder og klanleder.