Musik på skolen for livet

Musik på Skolen for Livet er sammenhold, fællesskab, trivsel – musik starter alle vores dage og sammenkomster. Når tonerne slår an til morgensamling, oplever vi, at vores stemmer er vigtige. Når alle synger sammen, oplever vi at være fælles om noget. Derfor starter arbejdslørdage, forældremøder, bestyrelsesmøder, sammenkomster og andre sociale sammenhænge med en sang. Vi slutter skoleåret med sommerferie sangen og vores årlige sommerfest og julefest er fyldt med musik og sang. Musik handler i høj grad om formidling gennem sanser og følelser. Vi kan med musikkens nøje udvalgte ord, lære om vores historie, kultur og trosretninger og pludselig mærke, hvordan det var under besættelsen, når mormor synger “en lærke letted”. 

Musik understøtter al bevægelse i idrættens verden, og nodelære er en konkret lektie i matematikkens verden. I musik lærer man at øve sig. Det lyder først godt, hvis vi øver os og prøver igen og igen. Samtidigt lærer vi også en masse om, hvordan vi kan samarbejde, og om hvordan vi ved at løfte hver vores rolle kan skabe en helhed. Vi er alle vigtige for resultatet og lærer at stå frem og tage ansvar. 

Vi giver plads til hinanden, er tålmodige og lærer også at den, der øver mest, får pladsen på instrumentet. Vi lærer at forstå vores følelser, at vi ikke er alene om dem, og vi lærer at sætte os i andres sted. Musik kan hjælpe os igennem sorg. Den hjælper os med at fejre hinanden og livet. Musik giver håb.

Derfor er musikfaget et af de fag, vi vægter højt og formålet er at:

Eleverne skal ved aktiv deltagelse udvikle deres rytmesans og motorik.
Den teoretiske del af faget musik skal give eleverne en forståelse af musik som en del af vores kultur og samfundsforhold.
Faget musik deles op i 3 hovedområder: Musikudøvelse, musikforståelse og musikalsk skaben. Det tilstræbes, at hovedområderne integreres i hinanden, så man i løbet af en kortere periode når at komme igennem alle områder.

Delmål – efter SYD

Den egentlige musikundervisning begynder i spirene, hvor der lægges meget vægt på den grundlæggende rytmiske udvikling samt sang og sanglege. Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at kende et bredt repertoire af danske børnesange

at synge enkle flerstemmige sange, herunder kanons, samt have kendskab til solmisation

at udtrykke stemninger gennem sang samt synge/rappe rim og remser eller talekor

at bruge kroppen og bevægelsen som grundpuls og herved holde en rytme

at have kendskab til en række sanglege, bevægelseslege samt enkle danse

at kunne deltage i sammenspil med enkle figurer og turde improvisere både rytmisk og melodisk med stemme, krop og andre klangkilder

at have kendskab til størstedelen af musiklokalets forskellige akustiske instrumenter og brugen af disse

at stifte bekendtskab med store komponister og musikere

at opnå en tydelig periodefornemmelse og kendskab til formforløb

at lytte opmærksomt til forskellige stilarter og formidle sin oplevelse af disse

at høre forskel på dur og mol og sætte det i forbindelse med stemninger samt høre forskel på tonehøjder og toners bevægelse

at kunne genkende klangen af og navngive forskellige typer af instrumenter

at bruge rytmisk notation som et hjælpemiddel

at kunne skabe musik med udgangspunkt i instrumenter og digitale medier

Slutmål – efter Vest/ Nord

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at kende et bredere repertoire af sange på andre sprog

at synge med tydelig tekst med og uden mikrofon samt deltage i flerstemmighed

at bruge kroppen som rytmeinstrument

at deltage i og have kendskab til fællesdanse fra forskellige kulturer

at kunne iscenesætte små danse eller dramatiske forløb

at både være melodibærende og kunne akkompagnere andre, herunder at kunne anvende relevante instrumenter til melodispil eller akkordspil

at have kendskab til sammenspil i forskellige genrer og stilarter

at kunne anvende musiklokalets forskellige instrumenter

at have stiftet bekendtskab med nodesystemets opbygning

at have kendskab til de vigtigste perioder i den vestlige musikhistorie samt fremtrædende komponister og musikere

at kunne udpege og navngive grundelementer i opbygningen af musikstykker samt anvende enkle musikfaglige begreber

at kunne lytte opmærksomt og udtrykke sig varieret om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder

at kunne samtale om musik både som kunstnerisk udtryk og som forbrugsvare

at komponere små fraser enten rytmisk eller melodisk

at kunne sammensætte bevægelsesmønstre til musik

at kunne bearbejde og skabe musik digitalt( indføres i 2025)