Skolepenge

Forældrebetaling

Udover det statstilskud vi modtager, er der et krav fra Undervisningsministeriet om at forældrebetalingen udgør mindst 20% af skolens samlede indtægter. Forældrebetalingen er fra d. 1.4.2022 på 1800 kr. pr. måned og inkluderer både skole og SFO.

Søskende halv pris.

Der betales skolepenge i alle årets 12 måneder.

I forbindelse med udmeldelse betales skolepenge for den måned, hvori skolegangen ophører, samt for den efterfølgende måned.

Der opkræves et indmeldelsesgebyr på 300 kr. ved optagelse på skolen.

Det er et stort ønske for os at kunne tilbyde nedsat betaling eller friplads til børn, hvor forældrene ikke har mulighed for at betale skolepengene. Det gør vi for at tage et socialt ansvar, og fordi vi ikke ønsker kun at være en skole for de bedst bemidlede. Indledningsvis vil vi forsøge at 5% af pladserne på skolen gives som fripladser.