Tilsyn

Skolen for Livet er som fri grundskole underlagt friskoleloven.

I henhold til loven skal vi vælge en certificeret tilsynsførende eller alternativt foretage selvevaluering efter en godkendt model. Vi har valgt have en ekstern tilsynsførende tilknyttet skolen. Den tilsynsførende har til opgave jf Friskolelovens §9 stk.2: “at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”.

Der er også krav om, at den tilsynsførende årligt udarbejder en skriftlig tilsynserklæring, som skal lægges på skolens hjemmeside.

Knud Nordentoft er valgt som tilsynsførende på Skolen for Livet.
Han har mange års erfaring fra skoleverdenen bl.a. som pædagogisk chef og skoleleder i Gentofte Kommune.
I dag arbejder Knud Nordentoft som seniorrådgiver og partner i Cphfacilitation.