Kalender

2018 – Efterår

13. august :
Skolestart
30. august:
Forældremøde alle
1. september:
Skolelørdag
24. og 27. september:
Forældremøder i klaner
3. oktober:
Info-møde kommende børnehaveklasse
4. og 5. oktober:
Forældreskoledage (pædagogiske dage)
13. til 21. oktober:
Efterårsferie
Uge 43-44:
Skole/hjem samtaler
12., 15., 19. og 22. November:
Forældremøder med fokus på trivsel (i klaner)
1. december:
Skolelørdag
7. december:
Forældreskoledag (pædagogisk dag)
22. december til 6. januar:
Juleferie

2019 – Forår

9. til 17. februar:
Vinterferie
20. og 21. februar:
Forældremøder i klaner
1. marts:
Forældreskoledag (pædagogisk dag)
6. april:
Skolelørdag
13. april til 22. april:
Påskeferie
Uge 17-18:
Skole/hjem samtaler
4. maj:
Skolelørdag
17. maj:
Store bededag
30. maj til 2. juni:
Kristi Himmelfarts miniferie
10. juni:
Pinsemandag
15. juni:
Skolelørdag – Sommerfest
21. juni:
Sidste skoledag – sommerferie

2017 – Efterår

14. august:
Skolestart
15. september:
Pæd.-/forældredag
30. september:
Skolelørdag/arbejdsdag
14. – 22. oktober:
Efterårsferie
16. – 17. november:
Pæd.-/forældredage
25. november:
Skolelørdag/arbejdsdag
22. december – 7. januar:
Juleferie

2018 – Forår

10. – 18. februar:
Vinterferie
23. februar:
Pæd.-/forældredag
10. marts:
Skolelørdag/arbejdsdag
24. marts – 2. april:
Påskeferie
21. april:
Skolelørdag/arbejdsdag
26. april:
Pæd.-/forældredag
27. april:
St. Bededag
10. – 13. maj:
Kr.himmelfartsferie
21. maj:
2. pinsedag
16. juni:
Skolelørdag/sommerfest
22. juni:
Sidste skoledag

Efterår – 2016

15. august
Første skoledag
25. august
Høstfest og overnatning på skolen
1. september
Forældremøde kl. 18.30
10. september
Skolelørdag. Dragefestival
6. oktober
Forældreskoledag
12. november
Skolelørdag. Naturvejleder (10-14)
12. november
Åbent hus (kl. 14.00-17.00)
15. december
Forældreskoledag

Forår – 2017

4. januar
Første skoledag efter juleferien
Uge 13
Skole/hjem samtaler
9. marts
Forældreskoledag
April
Generalforsamling
1. april
Skolelørdag. (10-16)
6.maj
Forældreskoledag
12.maj
Store Bededag
5. juni
2. Pinsedag
10.juni
Skolelørdag
23. juni
Sidste skoledag

Efterår – 2015

17. august:
Første skoledag
12. september:
Forældreskoledag/Dragefestival
10.-18. oktober:
Efterårsferie
23. oktober:
Forældreskoledag/Havens dag
4. november:
Forældremøde
28. november:
Forældreskoledag/Lysfest
18. december:
Juleafslutning
19. december- 3. januar:
Juleferie

Forår – 2016

4. januar:
Første skoledag efter juleferien
13.-21.februar (uge 7):
Vinterferie
19.-28. marts:
Påskeferie
2. april:
Forældreskoledag/Biens dag
22. april:
Store Bededag
5.-6. maj:
Kr. Himmelfartsferie
14.maj:
Forædreskoledag/Karneval
16. maj:
2. Pinsedag